Oppføringer av skribent

Mars 2015 – JMF-STR-2078

I bildesamlingen fra Strømmens Værksted finner vi dette bildet, tatt 27. april 1957.   Ved en tragisk brann i Trondheim 10. oktober 1956 gikk storparten av byens sporvognspark tapt. Folk fra Strømmens Værksted, som hadde produsert mange av sporvognene, var raskt på plass for å bistå og legge planer for gjenoppbyggingen. Resultatet ble en ordre […]

Februar 2015 – JMF010462 Roterende snøplog på Saltfjellet

Tidligere ble det brukt dampdrevne roterende snøploger for å holde Nordlandsbanen åpnet over Saltfjellet. På bildet ser vi en slik på Stødi stasjon. Roterende snøploger ble brukt fast på Bergensbanen og Nordlandsbanen. På Nordlandsbanen var det vanligvis stasjonert to tyskbygde roternde ploger som NSB anskaffet etter 2. verdenskrig. Den tredje av denne typen, som hadde […]

Januar 2015 – JM2421 – Kalkulasjonsmaskin

Denne kalkulasjonsmaskinen er produsert av Felt & Tarrant Manufacturing Company i Chicago. De fleste gjenstander som har kommet til Norsk Jernbanemuseum mangler god historikk, men denne danner i så måte et positivt unntak. Regnskapsfører Eilif Volden ved Drammenbanens dobbeltsporanlegg sendte med en meget god historikk og bruksanvisning da maskinen ble gitt til museet i 1963: "Regnemaskinen Comptometer ble […]

November 2014 – JMF011083 Grensebanen

For 150 år siden var jernbanebyggingen på den 35 kilometer lange strekningen mellom Kongsvinger og riksgrensen i full gang. Stortinget hadde i 1857 vedtatt å bygge jernbane fra Lillestrøm til riksgrensen. Banen fra Lillestrøm til Kongsvinger var ferdig i 1862. Samme år vedtok svenskene å bygge jernbane fra Arvika til riksgrensen. Carl Abraham Pihl var selv […]

September 2014 – JMT21500-6

Norsk Jernbanemuseum har en stor samling tekniske tegninger helt tilbake til jernbanens første tid. De eldste tegningene er ofte meget forseggjorte, og gjerne i farger. Vi viser her et eksempel fra Drammen-Randsfjordbanen; vegovergang ved Pukerud, vest for Gulskogen.     Klikk her for å listen over gamle smakebiter eller hvis du vil bla til forrige måneds […]