Norsk jernbanemuseum håper å kunne ønske velkommen til den tiende utgaven av modelljernbanemessa i 2021.

Vi satser på å kunne lage en messe etter samme lest som tidligere – med en god blanding av salg, anlegg i drift, bruktsalg, foredrag og åpent bibliotek.

Vi håper at klubber, foreninger og privatpersoner vil delta for å vise anlegg og at forhandlere/bruktselgere skaper handlemuligheter, slik at vi får en fin bredde på de to dagene. For de som kun stiller med anlegg for å vise dette (ikke har salg), dekker vi transportkostnadene med kjøregodkjørelse iht. statens statser for å frakte anlegget.

Fristen for påmelding er 1. oktober 2021. Du kan melde deg på her!
Med forbehold om fulltegning og avlysning av arrangementet.
Dersom det skulle bli stor interesse for arrangementet, forbeholder NJM seg retten til å fordele plass etter prinsippet ”først til mølla”.

Det er ingen deltaker- eller standavgift. Se for øvrig Utstillerreglementet for mer informasjon.

Opprigg
Det vil være anledning til opprigg fredag 5. november fra kl. 15.00 til kl. 21.00 og lørdag 6. november fra kl. 08.00. All opprigg må være ferdig innen kl. 09.45 lørdag.

Overnattingsforslag i Hamar

Vi vil komme tilbake med mer praktisk info når messen nærmer seg, og håper på to innholdsrike modelljernbanedager på Hamar i november 2021.