Reglement for utstillere

 

 

 1. Reglementet gjelder arrangementet «Modelljernbanemessa 2024» ved Norsk jernbanemuseum (NJM) på Hamar. Denne finner sted 2.-3. november 2024.
  Åpningstidene (for publikum) er lørdag kl. 10.00-16.00 og søndag 11.00-16.00.
 2. Det er ingen påmeldingsavgift, og det tas ingen standleie.
 3. Påmeldingsfristen er 1. oktober 2024.
 4. Fyll ut skjema som ligger på nettsiden. Påmeldingen er bindende, for at vi skal kunne ha en forutsigbarhet i antall deltakere og plassering. Ufullstendige utfylte skjema vil ikke bli registrert.
  Skjema kan også sendes tilbake til oss via epost til: mette.larsen@jernbanedirektoratet.no eller returneres per post til: Norsk jernbanemuseum, Pb. 491, 2304 Hamar.
  Med forbehold om fulltegning. Dersom det skulle bli stor interesse for arrangementet, forbeholder NJM seg retten til å innvilge plass etter prinsippet «først til mølla» og/eller størrelse på stand.
 5. Framleie av stand er ikke tillatt. Kun utstillere som er forhåndspåmeldt har rett til å delta på messen.
 6. Bordbestilling må angis i påmeldingsskjema. Vi kan ikke garantere at vi har bord hvis dette ikke er bestilt på forhånd.
 7. Angivelse av strømbehov må også fylles inn i påmeldingsskjema. Utstiller må selv sørge for skjøteledninger/forgrening. Det er kun mulighet for 230 V strømuttak.
 8. Oppheng av plakater, bilder, reklamebanner, etc. må avtales med NJM.
 9. Utstiller er ansvarlig for skader som han/hun påfører bygning, innredning, utstillinger, anlegg og personer. Utstiller må følge de direktiver og retningslinjer som NJM pålegger.
 10. Utstiller får ikke nødvendigvis ønsket størrelse på stand. NJM forbeholder seg retten til å tildele plass og størrelse på stand som til enhver tid er nødvendig for å få plasseringskabalen til å gå opp. Utstillere som kun ønsker å stå en dag, må regne med en dårligere plassering.
 11. Opprigg: Det vil være anledning til opprigg fredag 1. november fra kl. 15.00 til kl. 21.00 og lørdag 2. november fra kl. 08.00. All opprigg må være ferdig innen kl. 09.45 lørdag.
 12. NJM vil ha personale til stede hele arrangementsperioden, samt under riggeperiodene. NJM påtar seg intet ansvar for utstilte varer, utstyr eller tredjepersons eiendeler. Dette gjelder også for tyveri fra stand. Utstiller må selv sørge for nødvendige forsikringer. Bygningen er sikret med alarm til alarmsentral kveld og natt.
 13. Utstiller må selv sørge for transport, montering, demontering, pakking og bortkjøring av sine varer og sitt utstillingsmateriell.
 14. NJM sørger for vanlig renhold av publikumsarealer dersom nødvendig.