Reglement for utstillere

 1. Reglementet gjelder arrangementet «Modelljernbanemessa 2023» ved Norsk jernbanemuseum (NJM) på Hamar. Denne finner sted 4.-5. november 2023.
 2. Det er ingen påmeldingsavgift, og det tas ingen standleie.
 3. Påmeldingsfristen er 1. oktober 2023.
 4. Ingen påmelding blir registrert før påmeldingsskjemaet foreligger i utfylt stand. Fyll ut skjema som ligger på nettsiden. Påmeldingen er bindende, for at vi skal kunne ha en forutsigbarhet i antall deltakere og plassering. Ufullstendige utfylte skjema vil ikke bli registrert.
  Skjema kan også sendes tilbake til oss på epost til: mette.larsen@jernbanedirektoratet.no eller returneres pr. post til: Norsk jernbanemuseum, Pb. 491, 2304 Hamar.
  Med forbehold om fulltegning. Dersom det skulle bli stor interesse for arrangementet, forbeholder NJM seg retten til å fordele plass etter prinsippet «først til mølla».
 5. Åpningstidene for publikum er lørdag kl. 10.00-16.00 og søndag 11.00-16.00.
 6. Framleie av stand er ikke tillatt. Kun utstillere som er forhåndspåmeldt har rett til å delta på messen.
 7. NJM har bord og stoler. Bestilling av dette må påføres påmeldingsskjema. Vi kan ikke garantere at vi har bord hvis dette ikke er bestilt på forhånd.
 8. Bestilling av strømbehov må også påføres påmeldingsskjema. Utstiller må selv sørge for skjøteledninger/forgrening. Det er kun mulighet for 230 V strømuttak.
 9. Evt. oppheng av plakater, bilder, etc. må avtales med NJM.
 10. Utstiller er ansvarlig for skader som han/hun påfører bygning, innredning, utstillinger, anlegg og personer. Utstiller må følge de direktiver og retningslinjer som NJM pålegger.
 11. Utstiller får ikke nødvendigvis ønsket størrelse på stand. NJM forbeholder seg retten til å tildele plass og størrelse på stand som til enhver tid er nødvendig for å få plasseringskabalen til å gå opp.
 12. Opprigg: Det vil være anledning til opprigg fredag 3. november fra kl. 15.00 til kl. 21.00 og lørdag 4. november fra kl. 08.00. All opprigg må være ferdig innen kl. 09.45 lørdag.
 13. NJM vil ha personale til stede hele arrangementsperioden, samt under riggeperiodene. NJM påtar seg intet ansvar for utstilte varer, utstyr eller tredjepersons eiendeler. Dette gjelder også for tyveri fra stand. Utstiller må selv sørge for nødvendige forsikringer. Bygningen er sikret med alarm til alarmsentral når bygningen låses NJM.
 14. Utstiller må selv sørge for transport, montering, demontering, pakking og bortkjøring av sine varer og sitt utstillingsmateriell.
 15. NJM sørger for vanlig renhold av publikumsarealer dersom nødvendig.

 

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar