Parkering for forflytningshemmede

Vi har tre oppmerkede plasser for kjøretøy ved hovedbygningen vår.

Norsk jernbanemuseum for forflytningshemmede

Hovedutstillingen er tilgjengelig for rullestolbrukere og fysisk funksjonshemmede.
Lokomotivhallen i museumsparken har også tilgjengelighet for rullestolbrukere. Tilgang i stasjonsbygninger, vognhallen med Dovregubben og Tertittoget er ikke tilpasset rullestolbrukere.

Norsk jernbanemuseum for blinde/svaksynte

Museets hovedutstilling og utstillingene i hallene i museumsparken er tilgengelig for blinde og svaksynte i den forstand at de kan komme nær på lokomotiver og vogner og ta på de. Det er noe trappertrinn, så en som kan veilede om dette er en fordel å ha med seg.

Toalett

I hovedbygningen er det ett handikapptoalett.
Vi har også toaletter i sørenden av museumsparken, men dette ligger en trapp ned i en kjeller og er ikke tilgjengelig for rullestolbrukere.

Teleslynge

Vi har teleslynge i resepsjonen.
Vi har også Flexisound mottaker/hodetelefoner som kan lånes ut i forbindelse med omvisning.

Accessibility for the disabled

Three handicap parking at the main building.

Disabled toilet available in the main building.

The main exhibition is accessible for wheelchair users and the disabled. Furthermore, the museum is accessible for the blind and visually impaired in the sense that it is possible to get close to and touch the locomotives and carriages.

Station buildings, locomotive halls and Tertittoget do not offer wheelchair access.

We have an audio induction loop in our reception desk.

Behindertengerechte Ausstattung

Behindertenparkplatz am Hauptgebäude.

Behindertengerechte WC im Hauptgebäude.

Die Hauptausstellung ist für Rollstuhlfahrer und Körperbehinderte zugänglich.

Das Museum ist in der Weise für Blinde und Sehbehinderte eingerichtet, dass sie dicht an die Lokomotiven und Wagen herantreten und diese berühren können.

Die Eingänge zu den Bahnhofsgebäuden, zu den Lokomotivenhallen und der Einstieg zum Tertittoget sind nicht rollstuhlgerecht.

Wir haben eine induktive Höranlage an der Rezeption.