For påmelding eller spørsmål ta kontakt med museumspedagog Ingvild Stubbom på
e-post: ingvild.stubbom@jernbanedirektoratet.no eller telefon: 459 79 579.

En alternativ læringsarena

Skoletilbudet tar utgangspunkt i både jernbanehistorien i Norge og realfag. Tilbudet er i samsvar med Kunnskapsløftet og har blant annet som mål å stimulere til økt interesse for matematikk og fysikk. Gjennom praktiske aktiviteter ønsker vi å gi elevene mestringsopplevelser som kan gi grunnlag for refleksjon og undring.
Det er utarbeidet en veiledning til de fleste oppleggene. Lærere kan be om å få tilsendt aktuelle veiledninger på e-post for å kunne vurdere om tilbudet er aktuelt for deres elevgruppe.
Et godt samarbeid mellom skole og museum, og et for- og etterarbeid i klassen vil øke læringsutbyttet av et museumsbesøk.

Togleik på Leikvangen (1.-2. trinn)

Tilbys juni og september, varer ca. 1,5 timer, maks. 33 elever (en kohort).

«Togleik på Leikvangen» er et tverrfaglig undervisningsopplegg, med fokus på norsk, matematikk og historie. Undervisningen fordeler seg på tre poster i museumsparken: Leikvangen stasjon, Ilseng stasjon og Sonsveien banevokterbolig. Elevene deles i tre grupper som rullerer på postene.

Ved Leikvangen stasjon er det lagt til rette for rollelek der elevene bruker rekvisitter og lever seg inn i rollene som stasjonsmester, konduktør og togpassasjer på minitoget Knertitten. Ved Ilseng stasjon og Sonsveien banevokterbolig møter elevene jernbanearbeidere fra 1800-tallet. Gjennom ulike problemløsningsoppgaver blir de kjent med livet langs jernbanen.

Tilbudet foregår utendørs og elevene må kle seg etter været.

Briste eller bære – trekanter og buer i brobygging (4.- 7. trinn)

Tilbys hele året, varer ca. 3 timer, maks. 32 elever.

Undervisningsopplegget tar for seg trekanter og buer som bærende elementer i broer. To og to elever jobber sammen for å montere en 60 cm lang modell av en fagverksbro og en 70 cm lang hvelvbro. Besøket avsluttes med en uhøytidelig quiz, hvor vi kårer dagens bromestere.

Roboter og matematikk (6. – 7. trinn)

Tilbys september – april, varer ca. 2,5 time, maks. 30 elever.

Undervisningsopplegget tar for seg grunnleggende programmering av LEGO Mindstorms EV3. Elevene jobber sammen i grupper på 2 eller 3. Gruppene får utdelt hvert sitt nettbrett, en robot, et målebånd og en kalkulator, som de bruker for å løse ulike matematiske oppgaver.