Norsk Jernbanemuseum har egen museumspedagog som er museets kontaktperson i forhold til skoletilbudet.
Hun kan kontaktes på epost: ingvild.vollum@jernbanedirektoratet.no eller på telefon 40 44 88 80.

En alternativ læringsarena

Skoletilbudet tar utgangspunkt i både jernbanehistorien i Norge og realfag. Tilbudet er i samsvar med Kunnskapsløftet og har blant annet som mål å stimulere til økt interesse for matematikk og fysikk. Gjennom praktiske aktiviteter ønsker vi å gi elevene mestringsopplevelser som kan gi grunnlag for refleksjon og undring.
Det er utarbeidet en veiledning til de fleste oppleggene. Lærere kan be om å få tilsendt aktuelle veiledninger på e-post for å kunne vurdere om tilbudet er aktuelt for deres elevgruppe.
Et godt samarbeid mellom skole og museum og et for- og etterarbeid i klassen vil øke læringsutbyttet av et museumsbesøk.

Togleik på Leikvangen (1.-3. trinn)

Tilbys vår og høst, varer ca. 1,5 timer, maks. 32 elever.

«Togleik på Leikvangen» er et todelt undervisningsopplegg, hvor elevene fordeles på to aktiviteter. Den ene gruppa besøker Leikvangen stasjon, mens den andre deltar på vår matematikksti. Årets matematikksti består av to poster, med måling som tema. Etter halvgått tid bytter elevene aktivitet.
Leikvangen er en stasjon på Knertittbanen, som ligger i museumsparken vår. Stasjonen er tilpasset barn i størrelse og gir mulighet for lekbasert læring. På Leikvangen er det lagt til rette for rollelek der elevene kan bruke rekvisitter og leve seg inn i rollene som stasjonsmester, konduktør og togpassasjerer på minitoget Knertitten.

Tilbudet foregår utendørs og elevene må kle seg etter været.

Briste eller bære – trekanter og buer i brobygging (4.- 7. trinn)

Tilbys hele året, varer ca. 3 timer, maks. 32 elever.

Undervisningsopplegget tar for seg trekanter og buer som bærende elementer i broer. To og to elever jobber sammen for å montere en 60 cm lang modell av en fagverksbro og en 70 cm lang hvelvbro. Besøket avsluttes med en uhøytidelig quiz, hvor vi kårer dagens bromestere.

Bit for bit – former og figurer i 2D og 3D (3.-7. trinn)

Tilbys hele året, varer ca. 2 timer, maks. 32 elever.

Vi har mangekanter i farga plexiglass som vi bruker til tesselering. Elevene samarbeider i par med å gjenkjenne, sortere, beskrive og plassere formene i sammensatte figurer. Oppgavene presenteres på PC. Elevene lager også tesseleringer etter egen fantasi.
Ved hjelp av foto på skjerm, ferdigbygde modeller og Jovo-brikker bygger elevene de fem platonske legemene: tetraeder, terning, oktaeder, dodekaeder og ikosaeder.

På sporet (5.- 7. trinn)

Tilbys hele året, varer ca. 1,5 time, maks 32 elever.

På sporet er en temaløype i hovedutstillingen vår, som består av ti spørsmålsark. Elevene må utforske utstillingen for å finne spørsmålsarkene, og benytte seg av filmer, informasjonsplakater eller objekter for å svare på de ulike oppgavene. Gjennom temaløypa får elevene et innblikk i norsk jernbanehistorie og de får trening i å innhente informasjon fra ulike kilder.

Mekanisk verksted (6.- 7. trinn)

Tilbys september-april, varer ca. 2,5 time, maks. 30 elever.

Elevene følger en digital brukerveiledning for å bygge en heisekran i metall. Elevene får en introduksjon til de mekaniske begrepene sveiv, aksling, trinse og tannhjul, før de selv skal forsøke å forklare heisekrans mekaniske overføringer. Læringsprogrammet er en fin introduksjon til tema mekaniske leker.

Roboter og matematikk (6. – 7. trinn)

Tilbys september – april, varer ca. 2,5 time, maks. 30 elever.

Undervisningsopplegget tar for seg grunnleggende programmering av LEGO Mindstorms EV3. Elevene jobber sammen i grupper på 2 eller 3. Gruppene får utdelt hvert sitt nettbrett, en robot, et målebånd og en kalkulator, som de bruker for å løse ulike matematiske oppgaver.

Elektrisk juleverksted (7. trinn)

Tilbys uke 48 og 49, varer ca. 1,5t, maks 30 elever.
Ved hjelp av farget papir, filt, og ulik pynt designer elevene sitt eget julekort. Etter en kort teoretisk gjennomgang installerer elevene lysdioder i kortet og lager en sluttet strømkrets ved hjelp av kobbertape og klokkebatterier.

Elektrisk juleverksted (8. – 10. trinn)

Tilbys uke 50 og 51, varer ca. 3,5t, maks 30 elever.

Læringsprogrammet fokuserer på ferdighets- og begrepslæring.
Elevene lager hvert sitt lysende tog. Toget lages av 5 mm rørperler, med utgangspunkt i en valgfri mal. Når perlebildet er ferdig snakker vi om de elektriske komponentene lysdioder og motstand og går igjennom hvordan disse kobles sammen ved hjelp av kobbertape for å lage en sluttet elektrisk strømkrets. Elevene lodder til slutt sammen de elektriske komponentene.