Førjulsaktiviteter ved Norsk jernbanemuseum 2020

Pga. smittevernhensyn har vi dessverre ikke mulighet til å tilby våre elektriske juleverksteder i år. I stedet tilbyr vi koronavennlige oppgaveløyper i utstillingen og museumsparken. Oppgaveløypene styres av klassens egne lærere. Aktivitetene er gratis og alle som deltar får premie.

Nissejakt i hovedutstillingen (1. – 5. trinn) Ca. 30 min
Sju bokstavnisser har gjemt seg på museet. Et oppgaveark med bildehint vil hjelpe dere med å finne gjemmestedene deres. Nissenes bokstaver skal til sammen danne et løsningsord. For å finne bokstavenes plass i løsningsordet må elevene løse enkle regnestykker.
Egne oppgaver tilpasset 1. – 2. trinn, 3. trinn og 4. – 5. trinn.

Jul på Hjul, aktivitetsløype i hovedutstillingen (5. – 7. trinn). Ca. 30 min
Familien Schøien skal reise fra Christiania til Røros for å feire jul hos besteforeldrene. Når mor Berte skal sjekke reiseruten fra billettkontoret oppdager hun at flere av avgangstidene i ruteplanen mangler. Ved å løse oppgaver i utstillingen kan dere hjelpe familien Schøien med å finne de manglende rutetidene og sørge for at de rekker frem til jul.

Juleorientering i museumsparken (8.-10. trinn). Ca. 45 – 60 min
Juleorientering er en tverrfaglig førjulsaktivitet, som kombinerer fagene norsk, historie og kroppsøving.
Orienteringen gjennomføres som stjerneorientering, hvor elevene for hver post løper tilbake til basen som plasseres sentralt i museumsparken. Elevene skal finne 14 poster/bokstavnisser som er gjemt i parken. Elevene jobber sammen i grupper på 2-3 elever. Hver gruppe starter med å trekke et oppgavekort. På hvert kort er det en illustrasjon eller rebus som viser til et sted på kartet. Elevene må bruke opplysningen på kartet for å finne frem til rett sted. Når man tror man har funnet stedet løper man for å finne gjemmestedet til nissen. Hver nisse bærer en bokstav. Bokstaven skrives inn i tabellen på oppgavearket, før man løper tilbake til basen og trekket et nytt oppgavekort.

Informasjon
Påmelding:
Aktivitetene styres av klassens egne lærere, men vi ønsker allikevel kun en skoleklasse i utstillingen av gangen. For å avtale tidspunkt for deres besøk, send en e-post til ingvol@jdir.no eller ring 459 79 579.

Antall:
Vi vil til enhver tid forholde oss til kommunale retningslinjer for offentlige arrangementer uten fastmonterte seter. Oppdatering i retningslinjene kan føre til avlysninger eller endringer i avtalt besøk.

Utendørs aktiviteter:
Kombiner gjerne museumsbesøket med utendørs aktiviteter i museumsparken. Her er det god boltreplass for ulike aktiviteter, uansett føre. 300 meter fra museet, langs Mjøsa i retning Torp ligger det en bålplass som kan benyttes til grilling. Husk ved.

+ * + * + * + * + * + * + * + * + * + * + * + * + * + * + * + * + * + * + * + * + * + * + * + * + * + * + * + * + * + * + * + * + * + * + *

En alternativ læringsarena

Skoletilbudet tar utgangspunkt i både jernbanehistorien i Norge og realfag. Tilbudet er i samsvar med Kunnskapsløftet og har blant annet som mål å stimulere til økt interesse for matematikk og fysikk. Gjennom praktiske aktiviteter ønsker vi å gi elevene mestringsopplevelser som kan gi grunnlag for refleksjon og undring.
Det er utarbeidet en veiledning til de fleste oppleggene. Lærere kan be om å få tilsendt aktuelle veiledninger på e-post for å kunne vurdere om tilbudet er aktuelt for deres elevgruppe.
Et godt samarbeid mellom skole og museum, og et for- og etterarbeid i klassen vil øke læringsutbyttet av et museumsbesøk.

Togleik på Leikvangen (1.-3. trinn)

Tilbys vår og høst, varer ca. 1,5 timer, maks. 32 elever.

«Togleik på Leikvangen» er et todelt undervisningsopplegg, hvor elevene fordeles på to aktiviteter. Den ene gruppa besøker Leikvangen stasjon, mens den andre deltar på vår matematikksti. Årets matematikksti består av to poster, med måling som tema. Etter halvgått tid bytter elevene aktivitet.
Leikvangen er en stasjon på Knertittbanen, som ligger i museumsparken vår. Stasjonen er tilpasset barn i størrelse og gir mulighet for lekbasert læring. På Leikvangen er det lagt til rette for rollelek der elevene kan bruke rekvisitter og leve seg inn i rollene som stasjonsmester, konduktør og togpassasjerer på minitoget Knertitten.

Tilbudet foregår utendørs og elevene må kle seg etter været.

Briste eller bære – trekanter og buer i brobygging (4.- 7. trinn)

Tilbys hele året, varer ca. 3 timer, maks. 32 elever.

Undervisningsopplegget tar for seg trekanter og buer som bærende elementer i broer. To og to elever jobber sammen for å montere en 60 cm lang modell av en fagverksbro og en 70 cm lang hvelvbro. Besøket avsluttes med en uhøytidelig quiz, hvor vi kårer dagens bromestere.

Bit for bit – former og figurer i 2D og 3D (3.-7. trinn)

Tilbys hele året, varer ca. 2 timer, maks. 32 elever.

Vi har mangekanter i farga plexiglass som vi bruker til tesselering. Elevene samarbeider i par med å gjenkjenne, sortere, beskrive og plassere formene i sammensatte figurer. Oppgavene presenteres på PC. Elevene lager også tesseleringer etter egen fantasi.
Ved hjelp av foto på skjerm, ferdigbygde modeller og Jovo-brikker bygger elevene de fem platonske legemene: tetraeder, terning, oktaeder, dodekaeder og ikosaeder.

På sporet (5.- 7. trinn)

Tilbys hele året, varer ca. 1,5 time, maks 32 elever.

På sporet er en temaløype i hovedutstillingen vår, som består av ti spørsmålsark. Elevene må utforske utstillingen for å finne spørsmålsarkene, og benytte seg av filmer, informasjonsplakater eller objekter for å svare på de ulike oppgavene. Gjennom temaløypa får elevene et innblikk i norsk jernbanehistorie og de får trening i å innhente informasjon fra ulike kilder.

Mekanisk verksted (6.- 7. trinn)

Tilbys september-april, varer ca. 2,5 time, maks. 30 elever.

Elevene følger en digital brukerveiledning for å bygge en heisekran i metall. Elevene får en introduksjon til de mekaniske begrepene sveiv, aksling, trinse og tannhjul, før de selv skal forsøke å forklare heisekrans mekaniske overføringer. Læringsprogrammet er en fin introduksjon til tema mekaniske leker.

Roboter og matematikk (6. – 7. trinn)

Tilbys september – april, varer ca. 2,5 time, maks. 30 elever.

Undervisningsopplegget tar for seg grunnleggende programmering av LEGO Mindstorms EV3. Elevene jobber sammen i grupper på 2 eller 3. Gruppene får utdelt hvert sitt nettbrett, en robot, et målebånd og en kalkulator, som de bruker for å løse ulike matematiske oppgaver.

Kontakt
Norsk jernbanemuseum har egen museumspedagog som er museets kontaktperson i forhold til skoletilbudet.
Hun kan kontaktes på epost: ingvild.vollum@jernbanedirektoratet.no eller på telefon 40 44 88 80.