Oppføringer av skribent

Jernbanehistorisk møte 2017

Velkommen til Jernbanehistorisk møte 2017! Lørdag 28. januar. Foredragene begynner kl 09.30. Registrering og kaffe fra kl 09.15. Avslutning ca kl 15.30.

JMT-M00302 – Drikkevannsbeholder

I våre dager med flaskevann i utallige varianter er det vanskelig å tenke seg gamle dagers togreise og det du der trengte av mat og vann. NSB begynte tidlig med drikkevannsbeholdere både i venterom og i personvognene. I museets samling av tekniske tegninger har vi denne tegningen av en drikkevannsbeholder fra 1894. Det emaljerte drikkebegeret var […]

November 2016

Sekketrallen var et hjelpemiddel som tidligere var svært utbredt. Det fantes vel ikke et godshus på jernbanen uten sekketraller. Norsk Jernbanemuseum har en rekke slike i samlingen. De eldste er svært tunge og har hjul av jern. Andre har et gummibelegg på hjulet, mens nyere modeller fikk gummihjul. Det vanlige var at selve konstruksjonen var […]

Oktober 2016 – JMF090010-11 – Flåmsbana 75 år

Flåmsbana ble tatt i bruk for vanlig trafikk fra 15. oktober 1941. Da hadde en midlertidig drift pågått vel ett år, først bare godstrafikk. Banen var dampdrevet frem til november 1944, og trafikken ble til da avviklet med små damplokomotiver av type 25d. På bildet fra Myrdal stasjon i august 1942 er det et slikt […]

September 2016 – JM004581 – Stasjonsklokke

Mange har sett de flotte stasjonsklokkene som fortsatt er i bruk på en del jernbanestasjoner. Den vi viser her står i utstillingen på Norsk Jernbanemuseum. Klokken er laget av urmaker E. Syrstad i Steinkjer. NSB anskaffet fra 1890-tallet et stort antall slike klokker. De ble produsert av kjente urmakerfirmaer som Tornberg eller Linderoth i Stockholm, […]

August 2016 – JMF043084 – NSBs reisebyrå i London

Norges Statsbaner spilte tidligere en stor rolle i markedsføringen av Norge i utlandet. Satsingen i utlandet startet allerede i 1910, da det ble åpnet et reisebyrå i Berlin. I London ble det først opprettet et reisebyrå i 1913 i samarbeid mellom NSB og båtselskapene. I 1921 ble det et rent NSB-Reisebyrå med kontorer i Norway […]

Juli 2016 – JMF045988 – Et trygt arbeidsmiljø

Vi er rundt år 1900. Vossebanen er under ombygging og modernisering. Den gamle smalsporbanen skal bli en moderne jernbane og en del av Bergensbanen. Et stort antall arbeidere var i sving i ett til dels meget vanskelig terreng. Denne beskyttelsen mot ras hadde neppe blitt godkjent i år 2016, men må ses i lys av […]

Juni 2016 – JM005121-006 – Reklameplakat

Veggene på stasjonsbygningene var tidligere gjerne dekket av reklameplakater, det være seg inne eller ute. Foruten jernbanens egne oppslag, som rutetabeller og annen reiseinformasjon, var det også en stor del plakater fra lokale eller landsdekkende firmaer. Noe var svært forarbeidede skilt laget i emalje, andre var enklere, trykt på blikk eller papp. Reklamepppslaget vi bringer bilde […]

Mai 2016 – JMF027346 – Banearbeid på Rørosbanen

Det ble på 1950- og 60-tallet lagt ned store ressurser i opprustingen av Rørosbanen. De gamle skinnene skulle erstattes med kraftigere 35 kilos skinner, og ballasten forbedres slik at akseltrykket kunne økes. I 1961 var arbeidet ferdig i Trondheim distrikt. I Hamar distrikt, som hadde ansvaret fra Hamar til Tynset, tok arbeidet noe lengre tid. […]