Rullende materiell

I hovedbygningen og ute i parken og i to haller i parken finnes et utvalg rullende materiell fra tidligere tiders jernbanedrift i Norge, både fra Statsbanene og noen av privatbanene. Utstilt materiell på museet spenner over tidsperioden 1861 til 1960. De to eldste lokomotivene er nr. 16 og 17. Nr.17, «Caroline», er i driftsklar stand og sees på annonserte kjøredager i Karéttoget – vårt historiske tog med materiell fra 1800-tallet.

Fra 1862 begynte man å bygge smalsporede statsbaner i Norge, slik at vi etter hvert fikk 1055 kilometer med slike baner rundt om i landet. Fra 1892 til 1908 ble det anlagt en del privatbaner med ulike smale sporvidder. Museet har et lite utvalg lokomotiver og vogner fra NSBs smalsportid og noen få fra de private banene. Tertittoget, som kjører i parken om sommeren, har materiell både fra Urskog-Hølandsbanen og Nesttun-Osbanen.

Museet har utstilt et utvalg personvogner bygget mellom 1861 og 1932. En 4. klassevogn fra Norsk Hoved-Jernbanes åpning i 1854 representerer det tarveligste noensinne tilbudt de reisende. Kongevognene derimot, representerer andre enden av skalaen, selv om norske kongevogner er enkle sammenlignet med hva man finner på museer andre steder i verden.

Museet eier mange godsvogner hvorav kun et par er vist på området. Museets eldste restaurerte godsvogn er fra 1889 og går i Karéttoget.

Museet har forskjellige typer skinnegående inspeksjonsbiler og arbeidsmaskiner. Noen få av disse er utstilt. Selv en gammel Volvo lastebil finnes i samlingen, men vises kun på spesielle temadager.

Norsk Jernbanemuseum eier langt flere materiellenheter enn de som er utstilt. Mye materiell står lagret rundt omkring i landet, mens andre enheter disponeres av museumsbanene, Norsk Jernbaneklubb og andre foreninger. Disse kan fra tid til annen ses i veterantog på det nasjonale jernbanenettet.

Rolling stock

The museum has rolling stock on display in two separate halls, in the main building and outside in the park. The material on display at the museum dates from 1861 to 1960. The two oldest locomotives are the Stephenson locomotives no. 16 and 17. Our vintage train with locomotive no. 17 ”Caroline”, has been fully renovated and can be seen in operation on certain special occasions.

Narrow gauge were the first type of tracks built in Norway, starting in 1862. At one time there were 1,055 kilometres of such tracks all around the country. From 1892 to 1908, a number of private railway lines were built using these narrow tracks. The museum has a small selection of locomotives and carriages from NSB’s “narrow track” period and a few from the private railway lines.

The museum has on display a number of passenger carriages built between 1861 and 1932. A 4th class carriage from the opening of The Norwegian Trunk Railway in 1854 represents possibly one of the worst transportation alternatives ever offered to Norwegian railway passengers. On the other end of the scale, you have the Royal Carriage, which despite its luxury is relatively spartan compared to what can be found at museums in other parts of the world.

The museum owns a number of goods wagons, only a couple of which are on display at the museum. The museum’s oldest restored goods wagon dates from 1889 and is part of the vintage train.

The museum has a variety of different types of railway vehicles, but only a few are on display.

The Norwegian Railway Museum owns much more rolling stock than what is on display at the museum. Much of the stock is stored at different sites, while others are in the possession of other railway museums, clubs and societies.

Lokomotiven und Wagen

In der Ausstellung im Hauptgebäude und im Park, stehen einige Exemplare des Fahrzeugparks. Die ausgestellten Objekte sind aus dem Zeitraum 1861 bis 1960. Die beiden ältesten Lokomotiven sind die Stephenson Loks Nr. 16 und 17. Die Nr. 17 -«Caroline», ist in betriebesbereitem Zustand und dampft an annoncierten Tagen mit Abteilwagen aus dem 19. Jahrhundert die Schienen entlang.

1862 begann man schmalspurige Staatbahnen in Norwegen anzulegen. Norwegen hatte insgesamt 1055 Kilometer mit solchen Strecken. Zwischen 1892 und 1908 wurden mehrere private Schmalspurstecken unterschiedlicher Breite angelegt. Das Museum besitzt eine kleine Auswahl an solchen Lokomotiven und Wagen aus der Schmalspurzeit der norwegischen Staatsbahn sowie vereinzelte der privaten Bahnen.

Im Museum sind auch einige der Personenwagen, zwischen 1861 und 1932 gebaut, ausgestellt. Ein Wagen 4. Klasse von der Eröffnung der norwegischen Hauptstrecke im Jahre 1854 ist wohl das ärmlichste, das man je den Reisenden angeboten hat. Die Königswagen dahingegen, sind der pure Gegensatz – obwohl die norwegischen Königswagen verglichen mit dem was man in Museen sonst in der Welt sieht eher einfach eingerichtet sind.

Das Museum besitzt viele Güterwagen, nur einige davon sind auf dem Museumsgelände ausgestellt. Der älteste restaurierte Güterwagen stammt aus dem Jahr 1889 und fährt beim alten Nostalgiezug mit.

Das norwegische Eisenbahnmuseum besitzt einen viel größeren Wagenpark als den ausgestellten. Viele Fahrzeuge sind in Lagern verstaut, während andere wiederum Museumsbahnen und anderen Vereinen zur Verfügung gestellt worden sind. Ab und zu sind diese in historischen Zugfahrten auf dem nationalen Eisenbahnnetz zu sehen.

Viele von diesen Exponaten sind in anderen Museen und Museumsbahnen untergebracht.

  Klikk på denne lenken til Digitalt museum for å søke etter rullende materiell.

  Click the following link for more infomation on our rollling stock. The database is in Norwegian.

Klicken Sie hier für die Suche in der Datenbank (nur in Norwegish)