Minimodelljernbanetreff på Norsk Jernbanemuseum 3.-4. september 2011

/
Helgen 3.-4. september 2011 finner arrangementet Jernbanemuseets…