Minimodelljernbanetreff på Norsk Jernbanemuseum 3.-4. september

/
Helgen 3.-4. september finner arrangementet Jernbanemuseets…