August 2007 - Røyknes stasjon

/
  Foto JMF14201 - Røyknes stasjon Dette bildet fra…