Bildet viser tre lokomotiver av typen Di3 på Elverum stasjon.