Januar 2015 – JM2421 – Kalkulasjonsmaskin

Denne kalkulasjonsmaskinen er produsert av Felt & Tarrant Manufacturing Company i Chicago. De fleste gjenstander som har kommet til Norsk Jernbanemuseum mangler god historikk, men denne danner i så måte et positivt unntak. Regnskapsfører Eilif Volden ved Drammenbanens dobbeltsporanlegg sendte med en meget god historikk og bruksanvisning da maskinen ble gitt til museet i 1963:

"Regnemaskinen Comptometer ble innkjøpt til jernbaneanlegget Numedalsbanen, Kongsberg, og tatt i bruk våren 1921. Prisen ble angitt til 300 dollar, – og den ble betalt med kr. 1200,-. Som en av kontoristene var undertegnede heldig og fikk overlatt maskinen, som jeg hadde meget nytte og glede av i de vel 2 år jeg ble ved anlegget etter anskaffelsen. Som addisjonsmaskin var den straks fortrinlig, men det krevet håndlag og konsentrasjonsevne og en måtte iaktta følgende: En starter med å forvisse seg om at det ikke står tall i maskinen og de enkelte taster må trykkes helt ned, for viss en blir trykket halvt ned stopper maskinen opp og en må begynne forfra igjen. En som blir vant med maskinen slutter snart å begå den slags feil. Tiltrods for meget fullstendig bruksanvisning tok det meg flere timer å bli fortrolig de de andre 3 regningsarter. Da jeg i 1923 reiste til anlegget Sunnan-Grongbanen for å tjenestgjøre som fullm. ved 3. avdeling, Snåsa, fikk jeg tilbud om at maskinen kunne overføres dit til en pris av kr. 50,-. Jeg tenkte at den store konsentrasjonen av 3 jernbaneanlegg, som ble kalt Nordlandsbanen syd, hadde nok regnemaskiner og reflekterte ikke på tilbudet, hvilket jeg senere angret på da det ikke fantes kalkulasjonsmaskiner der på den tid. Tiltrods for savnet gjorde jeg ikke noe for å rette på dette før 10 år senere da jeg kom over til ombyggingen av Vestfoldbanen til bredt spor. Comptometeret var havnet ved Sørlandsbanens anlegg, som til min overraskelse ikke hadde noe imot å overføre maskinen til Drammen og til nevnte pris, kr. 50,-. I de siste 30 år ble maskinen etterhvert kun brukt til multiplikasjoner, og den holder nå på å bli distansert også i denne regningsart av nye elektriske kalkulasjonsmaskiner."

alt

 

 

Klikk her for å listen over gamle smakebiter

eller hvis du vil bla til forrige måneds smakebit; klikk "neste" nedenfor:

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar