Siden 2008 er det blitt arrangert en helt unik festival på Norsk Jernbanemuseum.

For barn og unge
Det er en festival for barn og unge, og festivalens hovedmålsetning er å skape møteplasser for nordmenn og innvandrere. Det er jo nettopp hos de unge man må starte holdningsarbeidet for å skape tillitt, nysgjerrighet og åpenhet for nye kulturer og landsmenn. Kultur er en unik formidler av dette budskap, og en forebygger av fremmedfrykt og rasisme.

Både på forhånd og under festivalen er barnhager, skoleklasser, voksenopplæring, lag og foreninger viktige bidragsytere til å skape denne festivalen.

Se – høre – lukte – smake – føle
Med verksteder, konserter, forestillinger, utstillinger og eksotiske opplevelser, inviteres du til å ta toget ut i verden!
Opplev de ulike kulturers særpreg, kom i nærkontakt med artistene, delta i de ulike kunstformene. Alt ledes og framføres av dyktige artister og utøvere fra inn- og utland.

Tog – det er å reise!
Og hvorfor er festivalen på Norsk Jernbanemuseum? Vel, tog er et av flere transportmidler man bruker for å reise både ut og rundt omkring i verden. Derfor er Norsk Jernbanemuseums «Tertittog» det naturlige bindeleddet mellom de forskjellilge «verdener» man møter i museumsparken og bygningene. Museets utvidede tema utover det åpenbare; tog/jernbanevirksomhet, er reiser/det å reise.

Vær med å sette spor i verden og la verden sette spor i deg!

Det er gratis inngang begge dager.

Festivalens egne hjemmesider finner du her

Norsk Jernbanemuseums utstillinger og biblioteket i hovedbygningen og utstillingen «Mørke spor» er åpent begge dager, og det er også gratis inngang her disse to festivaldagene.

Stoppested Verden (transl.: Next Stop the World) was introduced in 2008 as a new and unique international festival for children. Through concerts, workshops, activities, shows and exhibitions, the aim is to develop awareness and understanding of our multicultural society. The festival brings together cultural expressions from various parts of the world, and will surprise, provide new impulses, stimulate to active participation and promote knowledge and tolerance.
With Stoppested Verden, we endeavour to build bridges across cultures and create a meeting point for people of different backgrounds and groups. Culture is an excellent preventative measure against xenophobia and racism.

Website: www.stoppestedverden.no

Das internationale Kinderfestival Stoppested Verden (Haltestelle Welt) fand erstmals 2008 statt. Konzerte, Workshops, Aktivitäten, Aufführungen und Ausstellungen sollen Kenntnisse vermitteln und das Verständnis für unsere multikulturelle Vielfalt fördern. Das Festival bietet Kultureindrücke aus verschiedenen Teilen der Welt und möchte überraschen, neue Impulse geben, zu aktiver Teilnahme anregen und Kenntnisse und Verständnis erweitern.
Stoppested Verden will Brücken zwischen den Kulturen bauen und die Begegnung von Menschen unterschiedlicher Kulturen auf mehreren Ebenen ermöglichen. Kultur ist ein hervorragendes Mittel zur Vorbeugung gegen Fremdenangst und Rassismus.

Web: www.stoppestedverden.no

Hovedutstillingen «På sporet av reisen» og biblioteket er også åpent under festivalen. Det koster heller ingenting å gå inn her under festivalens to dager.