Jernbanedirektoratet ved Norsk jernbanemuseum kan hvert år dele ut et beløp til støtte for museumsrelaterte prosjekter innenfor jernbanesektoren i Norge. Formålet er å støtte museale og antikvariske tiltak innenfor jernbanesektoren og inspirere til frivillig innsats for bevaring av materielle og immaterielle kulturminner i jernbanen. Støtte til vanlig museumsdrift eller vedlikehold gis ikke.

Søkere kan være en organisasjon viet til jernbanebevaring, et jernbanemuseum eller en museumsbane.

Søknader som ikke oppfyller kravene beskrevet i statuttene vil ikke bli vurdert.
Bruk vårt søknadsskjema  som er utformet for søknaden.

Søknadsfristen for påfølgende år er 15. november.