Billettpriser / Entrance / Eintritt

Norsk jernbanemuseum har to prisnivåer; en sommerpris (den høyeste, som gjelder fra 1.6.-20.8.2023) og en vinterpris (resten av året).
Vinter / Winter
(02.01. – 31.05. og/and/und
21.08. – 22.12.)
Sommer / Summer
(01.06. – 20.08.)
Voksne / Adults / Erwachsene (16+)NOK 100,-NOK 120,-
Barn (4-15 år) / Children (4-15 years) / Kinder (4-15 Jahre)NOK 65,-NOK 85,-
Barn 0-3 år / Children (0-3 years) / Kinder (0-3 Jahre)Gratis/free/freiGratis/free/frei
Honnør-studenter-vernepliktige / Pensioners-Students / Rentner-StudentenNOK 85,-NOK 100,-
Minigruppe / Small group / Minigruppen (max. 4 personer/persons/Personen)NOK 300,-
NOK 360,-
Grupper (10 personer eller flere) / Groups (10 or more persons) / Gruppen (+ 10 Personen)75,- pr. pers./per person NOK 85,- pr. pers./per person
Skoleklasser (1.-10. trinn + videregående)GratisGratis
BarnehagerGratisGratis
Medlemmer av venneforeningenGratisGratis
Årskort (innhaver + inntil 3 pers.)1000,-1000,-

Turoperatører får nettopris på forespørsel.
Vi aksepterer ledsagerbevis.
Årskort

Det lønner seg å kjøpe årskort hvis dere er gjengangere ved museet gjennom! Det er ikke mange besøkene som skal til før årskortet lønner seg for en familie som besøker museet mange ganger i løpet av ett år.

Kortet gjelder for kortinnehaver + inntil tre personer. Årskortet gjelder fra dato til dato.
Tips! Hvis kortet står i barnets navn, kan også besteforeldre, tanter og onkler, venner og andre være med barnet på museet. Det behøver ikke nødvendigvis bare være mor, far eller søsken.

Pris: kr 1000,-

Årskortet gjelder ikke for turer med Karéttoget eller Stålvogntoget – kun inngang på museet.