Med god hjelp fra Jernbanemuseets Venner har Norsk Jernbanemuseum fått på plass en stålvognstamme. Dette er et mer moderne veterantog enn vårt unike karéttog. I 2013 gikk de siste togene på Nordlandsbanen med materiell som ikke var modernisert og som skulle ut av trafikk. Det ble inngått en avtale med NSB om overtakelse av noen utrangerte vogner.

Det første oppdraget “stålvogntoget” hadde var å kjøre nesten hele det nasjonale jernbanenettet rundt i første kvartal 2013. Jernbanedirektøren og Jernbaneverkets ledelse valgte et eget tog når de skulle møte ansatte rundt om i hele landet, og hente inspirasjon og innspill til Jernbaneverkets planer for de neste årene. I 2015-16 gjorde toget en ny slik reise for Jernbanedirektøren og Jernbaneverket.

Vi har flere arrangementer med toget, bl.a. tilbringertog til Rørosmartnan og dagstur på Raumabanen. Disse vil kunngjøres på nyhetssiden vår eller på Facebooksiden.

Det er diesellokomotivet Di 3.642 eller 616 og El 13 2142 som er trekkraften som brukes til toget, alt ettersom hvilke banestrekninger som skal kjøres.

Av personvogner er det følgende som pr. nå hører til toget: BF14 21728 (1979, ombygd), B5-2 26021 (1980, ombygd), BC5 26029 (1980, ombygd), B3-2 25579 (1966, ombygd), B3-2 25572 (1964, ombygd) og bistrovogn FR3-2 21265 (1972, ombygd 1997). I tillegg har vi også sovevognen WLAB 21055.

Se denne filmen fra turen med Jernbanedirektøren på Nordlandsbanen i 2016. Fotograf: Ole Gunnar Bakken.

Foto: Øyvind Dølplads og Mette Larsen