Oppføringer av skribent

Januar 2016 – JMF017128 Verkstedet Brattøra

Etter at Hamar hadde fått sitt store, nye verksted i 1899 og Narvik sitt i 1902, fulgte Verkstedet Kronstad i Bergen i 1909, Verkstedet Sundland i Drammen i 1911 og Verkstedet Vaulen i Stavanger i 1916. Deretter stod Trondheim for tur. Der skulle det gamle verkstedet på Brattøra erstattes av det nye Verkstedet Marienborg. Dovrebanen […]

November 2015 – JMT-TGI0333 – Telegraf- og telefonlinjer

I tegningssamlingen fra NSB Telegrafinspektøren finner vi blant annet denne oversikten over telegraf- og telefonlinjene langs Drammenbanen fra 1906.  Både jernbanens og Rigstelegrafens telegraflinje er inntegnet. Det står opplysninger om antall stolper og antall tråder på linjen. Sikkerhetsmessig var telegraf og telefon av høyeste betydning for jernbanen. Meldinger om toggangen ble utvekslet mellom stasjonene ved […]

September 2015 – JM002822 – Motortralle

Innenlands leverte A/S Arne Holm Dresinfabrikk også mange dresiner og traller til NSB, både med og uten motor. Berg-modellen på bildet ble produsert i en årrekke, fra 1920-tallet og frem til begynnelsen av 1950-tallet. Berg & Co./Bergbolagen produserte selv motorene. Markedet var langt større i Sverige enn i Norge, og Berg kunne tilby et stort […]