Slektsforskning

Jernbaneansatte gjennom tidene

I vårt rikholdige bibliotek finner du flere kilder om ansatte i jernbanen. På museet har vi flere fysiske og mer utdypende kilder, men nedenfor finnes de kildene som er digitale og søkbare.

Jernbanekalendere

Jernbanekalenderne er organisert etter distrikt, deretter stilling. De inneholder hovedsakelig navn, fødselsdato, hvilken stasjon den ansatte jobbet på, ansattdato og lønn.
Jernbanemuseets bibliotek har biografiene i sin fysiske samling. I tillegg kan du lese de digitalt fra vitensarkivet vårt i Brage:

1872              Fortegnelse over personale ved hovedjernbanen og dens dampskibe, Kongsvinger- og Hamarbanen

1877              Nordisk Jernbanekalender. (Les digitalt fra Järnvägsmuseet). Norsk personalfortegnelse fra s. 327.

1887 – 1910  Norsk jernbanekalender 

1912 – 1944  Jernbanekalenderen 

1948 – 1963  Tjenestemenn ved statsbanene 

Anleggsarbeidere

Museet har lite opplysninger om anleggsarbeidere i vår samling, fordi de ofte ikke var fast ansatt. Arkiv etter de forskjellige jernbaneanleggene kan befinne seg i Arkivverket. Noen anleggsarbeidere er likevel registrert i jernbanekalenderne.

Norsk jernbanekalender 1902

Norsk jernbanekalender 1902

De norske jernbaner og deres personale

1956-1959
Biografien omfatter 25.000 ansatte ved NSBs 8 distrikter og hovedstyre, privatbanene: Rjukanbanen, Thamshavnbanen, Sulitjelmabanen og LKAB. Jernbanepersonalet er fordelt i fire bind og inneholder navn, fødselsdato, stillinger, sivilstand og familieopplysninger, foto, verv og interesser. Jernbanemuseets bibliotek har biografiene i sin fysiske samling. I tillegg kan du lese de digitalt hos Nasjonalbiblioteket:

Bind 1 Hovedstyret, stasjonsmestrene, administrasjonstjenesten og innvendig stasjonspersonale, konduktørene og privatbanene.

Bind 2 Anleggene. Linjepersonalet og elektropersonale i Hovedstyrets baneavdeling og distriktene.

Bind 3 Utvendig stasjonspersonale, personale ved biltransporten, renholdere.

Bind 4 Funksjonærer ved Hovedstyrets maskinavdeling og forrådsavdeling. Verkstedpersonale, vognvisitør, forrådspersonale og lokstallpersonell etter distrikt. 

Norges lokomotivpersonale

1955

Biografiene omfatter lokomotivpersonalet ved NSB’s 8 distrikter og LKAB i Narvik. Inneholder navn, sivilstatus og famileopplysninger, foto, ulike stillinger med årstall. Jernbanemuseets bibliotek har biografiene i sin fysiske samling. I tillegg kan du lese de digitalt hos Nasjonalbiblioteket:

Norges lokomotivpersonale

Norges statsbaner og deres personale

1987-1990
Biografien omfatter 15.000 ansatte ved NSB fordelt på to bind. Biografien er organisert alfabetisk uten avdeling, og inneholder navn, fødselsdato, stillinger, foto, verv og interesser. Jernbanemuseets bibliotek har biografiene i sin fysiske samling. I tillegg kan du lese de digitalt hos Nasjonalbiblioteket:

Hvem er hvem i NSB A-K
Hvem er hvem i NSB L-Å

Hvordan finner jeg frem?

Velg riktig tidsspenn i oversikten til venstre. I neste bilde får du opp en liste med kalendere sortert på år. Merk at jernbanekalenderne ikke kom ut årlig. Velg utgaven for det året du mener er riktig. Nå vil den aktuelle jernbanekalenderen lastes ned som en pdf, denne kan du søke i:

  • Kjenner du til hvilket distrikt eller stasjon det gjelder, kan du lete direkte der.
  • Kjenner du navnet, er det flere måter å lete på:
    • Registre: Bakerst i kalenderne er det ofte registre hvor alle ansatte står alfabetisk med henvisning til sidetall.
    • Søk på navnet: Se etter forstørrelsesglasset i nettleseren din. Prøv bare etternavn først, deretter fornavn. Bla deg nedover i trefflista.
    • Merk at navn kan være stavet på ulike måter, blitt endret og byttet. Søk derfor på ulike varianter.