Fotosamlingen

Fotosamlingen omfatter et stort antall bilder fra rundt 1860 og frem til i dag. Samlingen dokumenterer jernbanens anlegg og drift i Norge. Majoriteten av samlingen kommer fra jernbanen.

Bildene er tatt av mange forskjellige fotografer, både profesjonelle, jernbanens ansatte og privatpersoner.

Store deler av samlingen er registrert i vår database og tilgjengelig for søk her på vårt nettsted. Dataregistrering og digitalisering pågår kontinuerlig.

Norsk Jernbanemuseum kan levere kopier av bilder for bruk i bøker, utstillinger etc.

For nærmere informasjon om bestilling og leveringsmåte:
tlf: (+47) 40 44 88 80 eller e-post: foto@norsk-jernbanemuseum.no

For søk i foto-/gjenstandsdatabasen klikk her

Fotoavdelingen er stengt i hele juli grunnet ferieavviklingen.

Photo collection

The collection contains a significant number of photographs dating from 1860 and up to the present. The photographs document rolling stock and railway activities in Norway, and have been taken by a number of different photographers, both professionals and amateurs (railway employees and other individuals). The Norwegian Railway Museum can supply copies of photographs for use in books, exhibits, etc.

Large parts of the collections have been entered in our database which can be searched online. The database digitaltmuseum.no is available in Norwegian only.

Copies of photographs in the collection may be ordered.

Contact
Tel (+47) 40 44 88 80
E-mail: foto@norsk-jernbanemuseum.no

Die Fotosammlung

Die Fotosammlung umfasst eine große Anzahl Bilder, die ersten von ca. 1860 und bis heute. Die Bilder dokumentieren den Bau und Betrieb der Eisenbahn in Norwegen und stammen von vielen verschiedenen Fotografen – von Professionellen, Bahnangestellten oder Privatpersonen. Das norwegische Eisenbahnmuseum kann Kopien Bilder für Wiedergabe in Büchern, für Ausstellungen usw. ausliefern.

Große Teile der Sammlung sind in unserer Datenbank digitaltmuseum.no registriert. (Nur in Norwegisch).

Man kann Kopien der Bilder aus der Fotosammlung bestellen.

Kontakt
Tel: (+47) 40 44 88 80
E-mail: foto@norsk-jernbanemuseum.no

Den nye Frogner bru på Hovedbanen som i 1866 erstattet en trebru. Det er damplokomotiv nr. 3 på brua. JMF005728

En liten gutt med koffert og ryggsekk snakker med lokomotivføreren på elektrisk lokomotiv El 8.2071. Bildet er brukt som forsidefoto på en NSB-brosjyre – Cliche nr. 1160/50. JMF012186