Nasjonal landsverneplan for rullende materiell i jernbanen

Mandatet for ferdigstillelse av verneplanen fikk Norsk jernbanemuseum av Jernbanedirektoratet i 2019.

Før dette har det vært jobbet mye og lenge med grunnlagsdokumentasjonen for planarbeidet.

Planen var klar i februar 2022.