August 2013 – JM6951 – Spyttebakke

/
En slik innretning som denne spyttebakken hører fortiden til.…

Juli 2013 – JM1682 – Hvilebu

/
Denne hvilebua som står på Norsk Jernbanemuseum er fra 1889.…