Bildet viser et tog med damplokomotiv og vogner ved Garnes stasjon.

Stor økning i tilskuddsordningen til kulturminner

Det foreslås også å bevilge 20 millioner kroner til planlegging…