Jernbanemuseets Venner

Sonsveien banevokterbolig

Om foreningen

Jernbanemuseets venner støtter Norsk jernbanemuseum og arbeider for å skaffe museet midler til fortsatt vekst. Medlemskontingenten brukes til å støtte ulike prosjekter ved museet, spesielt prosjekter museet ikke finner midler til innenfor eget budsjett. Vår uttalte ambisjon er «å sette prikken over i’en» i museets samlinger.

Primært går vår støtte til økning og restaurering av museets samlinger. Vårt mest synlige bidrag til museet er Sonsveien vokterbolig som ble demontert, flyttet og gjenoppført på museet for foreningens midler.

Fra midt på 1980-tallet har vi arbeidet med å finansiere istandsettelse og komplettering av museets karéttog. «Caroline», et damplokomotiv bygget av selveste Robert Stephenson i 1861, har fått et nytt og meningsfylt liv takket være oss. Det samme har en rekke vogner fra 1880- og 1890-årene, alle restaurert med nennsom hånd. Karéttoget brukes ved utvalgte anledninger, hvor man kan bli med og oppleve hvordan det var å reise med tog på slutten av 1800-tallet.

Nr. 17 – Caroline, og hennes karétvogner utgjør Karéttoget.

Medlemsskap

Det koster kr 250,- pr. år å være medlem. Som medlem av Jernbanemuseets venner får du følgende fordeler:

 • Medlem kommer gratis inn på Norsk jernbanemuseum hele året.
 • Du mottar gratis Norsk jernbanemuseums årbok, en leseverdig bok som inneholder flere historiske artikler, og som ikke finnes i vanlig salg.
 • Du får gratis adgang til jernbanemuséene i Gävle i Sverige, Odense i Danmark og Hyvinge/Hyvinkää i Finland.
 • Og ikke minst, du bidrar til å ta vare på jernbanens historie i Norge.

Meld deg inn ved å sende en epost til: vennene@norsk-jernbanemuseum.no, ring på 40 44 88 80 eller snakk med personalet i museumsbutikken når du besøker museet.

Du vil etter innmelding få tilsendt informasjon om medlemskapet, samt den siste årboken som er kommet ut.

JMV pris

Det kan årlig deles uten pris til en eller flere kandidat(er) som Styret i venneforeningen mener kan fortjene en slik pris. Det er bevilget inntil kr 25.000,- pr. år.

Årbøker til salgs

Årboken er en årlig publikasjon som kun fås med medlemsskap i venneforeningen. Vi har noen ekstra igjen av tidligere årganger. Bøker fra 2014, 2015, 2016 selges for kr 160,-.  Porto kommer i tillegg til prisen.
Ta kontakt med oss: Epost: postmottak@norsk-jernbanemuseum.no eller telefon: 40 44 88 80.

Innkalling til årsmøte 2024

Jernbanemuseets venner avholder årsmøte 9. mars 2024

Møtet holdes i Norsk jernbanemuseum sine lokaler på Hamar. Møtet begynner klokken 12.00.

Dagsorden

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 2. Valg av dirigent og referent.
 3. Behandling av årsberetning og regnskap 2023, herunder spørsmålet om ansvarsfritakelse for styret. Revisors beretning leses opp på årsmøtet.
 4. Budsjett og bevilgninger for 2023. (orientering).
 5. Fastsettelse av neste års kontingent.
 6. Innkomne forslag. (Frist for å sende inn forslag er 1. februar 2024).
 7. Valg iht. vedtektenes §§ 4 og 5.

Styrets årsberetning og regnskap fås på årsmøtet.
Disse, samt øvrige sakspapirer vil bli utdelt på årsmøtet.

Servering av kaffe/te og smørbrød.

Medlemmene ønskes hjertelig velkommen!

For styret
Jim Hagen Warp (leder)

Jernbanemuseets Venner – årsberetninger

Vedtekter

Friends of the Norwegian Railway Museum

Jernbanemuseets Venner (Friends of the Norwegian Railway Museum) actively supports the museum and works actively to raise funds so that the museum can continue to grow. Membership fees are used to finance various projects at the museum. The most prominent museum item Jernbanemuseets Venner has financed is Sonsveien sections mans house, which was dissembled, moved and reassembled at the museum site.

Starting in the middle of the 1980s, the foundation also began work on fully restoring the museum’s vintage train, with a steam locomotive built by Robert L. Stephenson in 1861. The locomotive has been “revived” thanks to the foundation’s financial contributions, and the same is true of a number of railway carriages dating back to the 1870s and 1880s.

Membership

The membership fee is NOK 250,- per year.

As a member, you enjoy the following benefits:

 • You contribute to preserving Norwegian railway history.
 • You receive free admission to the Norwegian Railway Museum year-round.
 • You receive the Norwegian Railway Museum’s yearbook (only in Norwegian).
 • You receive free admission to the national railway museums in Sweden (Gävle), Denmark ( Odense) and Finland (Hyvinkää).

Send us an e-mail on: vennene@norsk-jernbanemuseum.no and we will send you a giro for payment. When we have registered your payment, we will send you your membership card and yearbook.

You can also register and pay when you visit the museum.

Please support our efforts by becoming a member!

Freunde des Norwegisches Eisenbahnmuseum

Der Förderverein «Jernbanemuseets Venner» (Freunde des Norwegisches Eisenbahnmuseum) unterstützt das norwegische Eisenbahnmuseum und arbeitet daran, dem Museum ökonomische Mittel für weiteres Wachstum zur Verfügung zu stellen. Verschiedene Projekte des Museums erhalten Zuschuss aus den Mitgliedsbeiträgen.

Unser deutlichster Beitrag im Museum ist das Wächterhaus von «Sonsveien», dessen Abbau, Transport und endlicher Wiederaufbau auf dem Museumsgelände durch die Mittel des Vereins finanziert worden ist. Seit Mitte der 1980er Jahre haben wir daran gearbeitet, die Restauration und Komplettierung des museumseigenen Abteilwagens durchzuführen. Eine im Jahre 1861 von Robert Stephenson gebaute Dampflokomotive ist dank unseres Einsatzes zu einem neuen und sinnvollen Leben erwacht. Das Gleiche gilt für eine Reihe von Wagen aus den 1870er und 1880er Jahren.

Mitgliedschaft

Eine Mitgliedschaft kostet jährlich NOK 250,-.

Mitglieder genießen folgende Vorteile:

 • Man trägt zur Erhaltung der norwegischen Eisenbahngeschichte bei.
 • Freier Zutritt zum Norwegischen Eisenbahnmuseum das ganze Jahr hindurch.
 • Man erhält das Jahresbuch des Norwegischen Eisenbahnmuseums (nur auf Norwegisch).
 • Man hat freien Zutritt zu den Eisenbahnmuseen in Schweden (Gävle), Dänemark (Odense) und Finnland (Hyvinkää).

Bitte senden Sie uns eine Email an vennene@norsk-jernbanemuseum.no (Ihre Name und Adresse). Dann bekommen Sie einen Zahlschein. Wenn die Einzahlung registriert ist, schicken wir Ihnen Ihre Mietgliedskarte und das Jahrbuch. Sie können sich auch bei einem Besuch im Museum registrieren und die Mitgliedschaft vor Ort zahlen.

Stützen Sie unsere Arbeit – werden auch Sie unser Mitglied!