Oppføringer av skribent

September 2008 – Halv pris for en søndagstur

    Gjenstand JM7170 – Halv pris for en søndagstur I museets omfattende plakatsamling finner vi dette oppslaget fra 1958. Tilbudet om en søndagstur for halv pris ble innført på midten av 1950-tallet.   Klikk her for å se flere smakebiter eller hvis du vil bla til forrige måneds smakebit; klikk "neste" nedenfor:

Juli 2008 – Thamshavnbanens åpning

    Foto JMF15206 – Thamshavnbanens åpning 10. juli 1908 kunne kong Haakon åpne den 19 kilometer lange Thamshavnbanen mellom Thamshavn og Svorkmo. Banen var bygget for transport av kis fra gruvene på Løkken. Strekningen mellom Svorkmo og Løkken ble anlagt som et sidespor, men skulle senere også få offentlig trafikk. Sporvidden var 1000 mm. […]

Juni 2008 – Avsporing på Tangen

    Foto JMF25989 – Avsporing på Tangen Like før klokken 4 den 30. juni 1958 sporet 15 vogner i ilgodstog 5706 av ved innkjøringen til Tangen stasjon. Det ble store skader både på vogner og skinnegang. En kjøreledningsmast ble også ødelagt. Ti fjerntog måtte omdirigeres over Kongsvinger, mens lokaltrafikken ble avviklet med innleide busser. […]

Mai 2008 – Skogbrannsmekker

    Gjenstad JM5900 – Skogbrannsmekker Denne gjenstanden som har form som en rive (skaftet vises ikke i sin helhet) er brukt til brannslukking. Med damplokomotiver og mye tørt gras langs sporet, måtte banevokterne ha effektive redskaper slik at de kunne slukke mindre branner som måtte oppstå. Den museet har i samlingen er brukt på […]

April 2008 – Bergensbanens roterende snøplog

    Foto JMF12272 – Bergensbanens roterende snøplog Med Bergensbanen fikk vi roterende snøploger i Norge. Denne konstruksjonen er fortsatt i bruk, men dagens ploger er ikke damp-, men dieseldrevne. I alt ble det anskaffet fire dampdrevne roterende ploger til Bergensbanen, alle beregnet på å skyves framover av damplokomotiver under brøyting. Norsk Jernbanemuseum har den […]

Mars 2008 – Opplasting av tømmer

    Foto JMF18078 – Opplasting av tømmer Jernbanen har alltid fraktet mye tømmer. Opplasting, som i dag skjer maskinelt, var tidligere et tungt og tidkrevende arbeide. Det ble etter hvert lagt ned en del arbeid for å effektivisere lastingen, blant annet ved senkede lastespor eller tømmerramper. På 1930-tallet ble det utviklet en transportabel lasteanordning, […]

Februar 2008 – Oppslag ”Ski til Oslo Ø”

    Gjenstand JM6816 – Oppslag ”Ski til Oslo Ø” Transport av ski var tidligere en stor oppgave for NSB i vintersesongen, og da spesielt ved vinterferie og påske. Ski måtte ekspederes som reisegods, og var ikke tillatt tatt med i personvognene. På stasjoner med stor vintertrafikk ble det gjerne satt opp egne nettingskur for […]

Januar 2008 – NSB Lågendalsruten

    Fotoserie JMF25146 – NSB Lågendalsruten NSBs fagblad ”Vårt Yrke” hadde på 1950-tallet en rekke interessante fotoserier. Bildene fra mange av disse seriene befinner seg i Norsk Jernbanemuseums fotosamling og er i noen grad tilgjengelige på web.  I reportasjen fra NSB Lågendalsruten i Vårt Yrke nr. 3/1957 ble det brukt 27 bilder, men hele […]