Mars 2008 – Opplasting av tømmer

 

 

Foto JMF18078 – Opplasting av tømmer

Jernbanen har alltid fraktet mye tømmer. Opplasting, som i dag skjer maskinelt, var tidligere et tungt og tidkrevende arbeide. Det ble etter hvert lagt ned en del arbeid for å effektivisere lastingen, blant annet ved senkede lastespor eller tømmerramper. På 1930-tallet ble det utviklet en transportabel lasteanordning, drevet av en elektrisk motor. Med denne kunne to mann laste en vogn tømmer på 30 – 45 minutter, mot seks mann i 4-5 timer på gamlemåten. Bildet er fra Ask stasjon og er tatt i 1935. Apparatets virkemåte er beskrevet i en artikkel i Meddelelser fra Norges Statsbaner nr. 3/1935. Hvor stor utbredelse denne innretningen fikk, er ukjent.

 

Klikk her for å se flere smakebiter

eller hvis du vil bla til forrige måneds smakebit; klikk "neste" nedenfor:

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar