Oppføringer av webredaktor

Juli 2005 – Nye Hvalstad stasjonsbygning

  Foto JMF15802 – Nye Hvalstad stasjonsbygning I år blir det nye dobbeltsporet mellom Sandvika og Asker ferdig. For 90 år siden var Drammenbanen under omlegging fra smalspor til normalspor, samtidig som byggingen av dobbeltspor var i gang mellom Vestbanen og Sandvika. Det skulle heller ikke gå mange år før banen var elektrifisert. Strekningen fra […]

Juni 2005 – Treskinne Kongsvingerbanen

    Gjenstand JM390 – Treskinne Kongsvingerbanen I sommerdagene 1905 da grensevakten var mobilisert, ble det satt i gang langvarige skinnegangsarbeider på strekningen Skotterud-Magnor for å ha påskudd til å holde linjen klar til brudd ved et plutselig svensk overfall. Så lenge det var lyse netter drev de med masseutskifting. Da det trakk i langdrag […]

Mai 2005 – Jernbanekalenderen

    Fra Biblioteket – Jernbanekalenderen Den første "Jernbanekalenderen" utkom i 1887 og ble utgitt regelmessig. Den siste som museets bibliotek har, er fra 1963. I "Jernbanekalenderen" finner man en oversikt over fast ansatte i jernbanen. For de som leter etter opplysninger om jernbaneansatte, er dette en stor kilde. Her får man vite hvor vedkommende […]