Glosimodt jernbanekiosker

Norsk jernbanemuseum mottok høsten 2017 en Narvesen-kiosk tegnet av arkitekt Erik Waldemar Glosimodt. Den bar preg av store råteskader og utskiftinger gjort på 1950 og -60-tallet, men her på museet har vi gode snekkere som er i gang med å rekonstruere kiosken slik den opprinnelig var. Dette er en kiosk av holmenkoll-typen som er Glosimodts aller siste verk før hans død. Kiosken ble oppført på seks stasjoner i Oslo i 1921 og noen år senere ble det oppført to kiosker til av samme type, men da som bykiosker i Hamar og Lillehammer. Det er uvisst hvilken av de åtte kioskene som er i jernbanemuseets eie. Det vi kan si med sikkerhet er at den ble hentet på Geilo, men når den kom dit og hvor den kom fra vet vi ikke.

Erik Waldemar Glosimodt, født 1881, var en arkitekt med utdannelse fra Statens håndverks- og kunstindustriskole. I 1911 startet han sin egen praksis og allerede i 1912 ba Bertrand Narvesen både Glosimodt og arkitekt Jürgensen om å tegne et større og mer moderne utkast til en bykiosk. Til tross for at Narvesen tidligere hadde brukt Jürgensens tegninger, vant Glosimodt konkurransen med sitt utkast som het «Centrum». De satt opp totalt tre kiosker av denne typen i hovedstaden. Disse kioskene ble godt mottatt av folket og det ble sagt at de både var til pryd og nytte for byen. Dette var begynnelsen på en hel rekke jernbanekiosker Glosimodt tegnet og som ble oppført for Narvesen. Man vet ikke med sikkerhet nøyaktig hvor mange som totalt ble oppført, da det mangler noen årganger av kiosklistene etter Narvesen i arkivet. 19. september 1921 omkom Glosimodt, bare 40 år gammel, i Nidareid-ulykken sammen med fem andre. Han rakk totalt å tegne 13 kiosk typer hvorav, som tidligere nevnt, holmenkoll-typen ble hans siste verk.

Glosimodt-kiosken vil bli fullført og plassert ute i museumsparken i løpet av 2020.

Ønsker du å vite mer om Narvesen, Glosimodt eller lignende artikler om jernbanens historie kan du bli medlem i Jernbanemuseets Venner. Da får du årboka og her stor det mange gode historiske artikler. De årganger vi har av tidligere årbøker kan også kjøpes.

Litteratur:
Næss, K. (2018). Narvesens jernbanekiosker – et vindu mot verden. Norsk jernbanemuseum årbok 2018. (s.74-99). Hamar: Møklegaards trykkeri AS.

Tekst til bildene:

Bilde 1:
Et svart hvitt bilde av Holmenkoll-typen slik den så ut i 1931. Det er samme typen som er i jernbanemuseets eie i dag. Dette var en av to bykiosker, den andre befant seg i Lillehammer.

Bilde 2:
Viser hvordan den så ut da den kom hit til jernbanemuseet.

Bilde 3:
Viser hvordan den kom seg inn på snekkerverkstedet vårt høsten 2017. Hvor ivrige snekkere stod klar til å begynne på rekonstruksjonen av kiosken.

Bilde 4:
Viser hvordan arkitekt Glosimodt tegnet kiosken, mer informasjon under bildet.

Bilde 5:
Viser hvordan innsiden av kiosken ser ut per nå. Her vil det komme mer inventar etter hvert.

Bilde 6:
Viser at det var mange fine detaljer på kiosken. Den til høyre er orginalstolpen og de til venstre er nylagede stolper som deler vindusrekkene på fronten. Stolpene til venstre er det en av snekkerne våre som har rekonstruert.

Bilde 7:
Viser praksisstudenten vår Arne som jobber nede på verkstedet som beiser takstikkere og lister til taket på Narvesen Kiosken.

Bilde 8 og 9:
Viser snekker Thomas i fullt arbeid med å rekonstruere kiosken. På bilde ser vi han skru fast takstikkerne.