Oppføringer av webredaktor

Oktober 2005 – Grustog mellom Steinkjer og Sunnan

  Foto JMF14607 – Grustog mellom Steinkjer og Sunnan Datoen er 7. oktober 1905. Grusingen av banen mellom Steinkjer og Sunnan har kommet langt, og det er tid til å ta en pause for fotografering. Grusingsmannskapet har stilt seg opp foran damplokomotiv nr. 124, type 15a levert fra Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik i 1901. Hell-Sunnanbanen […]

September 2005 – Modell av damplokomotivet

  Gjenstand JM438 – Modell av damplokomotivet Norsk Jernbanemuseum har et stort antall gjenstander som ikke er utstilt. En hyggelig sak er denne modellen av damplokomotivet "Einar" – ca. 25 cm lang. Dessverre gir våre gamle katalogkort ingen opplysninger verken om modellbygger eller om når modellen kom til museet. Modellen er meget forseggjort og er […]

Juli 2005 – Nye Hvalstad stasjonsbygning

  Foto JMF15802 – Nye Hvalstad stasjonsbygning I år blir det nye dobbeltsporet mellom Sandvika og Asker ferdig. For 90 år siden var Drammenbanen under omlegging fra smalspor til normalspor, samtidig som byggingen av dobbeltspor var i gang mellom Vestbanen og Sandvika. Det skulle heller ikke gå mange år før banen var elektrifisert. Strekningen fra […]

Juni 2005 – Treskinne Kongsvingerbanen

    Gjenstand JM390 – Treskinne Kongsvingerbanen I sommerdagene 1905 da grensevakten var mobilisert, ble det satt i gang langvarige skinnegangsarbeider på strekningen Skotterud-Magnor for å ha påskudd til å holde linjen klar til brudd ved et plutselig svensk overfall. Så lenge det var lyse netter drev de med masseutskifting. Da det trakk i langdrag […]

Mai 2005 – Jernbanekalenderen

    Fra Biblioteket – Jernbanekalenderen Den første "Jernbanekalenderen" utkom i 1887 og ble utgitt regelmessig. Den siste som museets bibliotek har, er fra 1963. I "Jernbanekalenderen" finner man en oversikt over fast ansatte i jernbanen. For de som leter etter opplysninger om jernbaneansatte, er dette en stor kilde. Her får man vite hvor vedkommende […]