Norsk jernbanemuseum er det nasjonale jernbanemuseet, og Norges eldste tekniske museum. Vi er organisert som en egen etat under Jernbanedirektoratet.
Det utlyses to ledige stillinger ved Norsk jernbanemuseum på Hamar; en stilling som hovedbibliotekar med ansvar for vårt fagbibliotek og en stilling som sikkerhetsrådgiver ved Trafikkutøverenheten.
Klikk deg inn på stillingene og se om dette er noe som kan passe for deg.

Stilling ledig som hovedbibliotekar

Norsk jernbanemuseum har jernbanens historiske fagbibliotek. Biblioteket er åpent for publikum.

Stilling som sikkerhetsrådgiver

Stillingen sorterer til museets trafikkutøvende enhet, som er et togselskap med lisens for fremføring av musealt togmateriell på det nasjonale jernbanenettet.