Foto: Herman Neupert. Juletre på Hamar stasjon i desember 1936.