Jernbanemuseets venner avholder årsmøte lørdag 9. mars 2019.

Møtet holdes i Norsk jernbanemuseum sine lokaler på Hamar. Møtet begynner klokken 12.00.

Dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av dirigent og referent.
3. Behandling av årsberetning og regnskap 2018, herunder spørsmålet om ansvarsfritakelse for styret. Revisors beretning leses opp på årsmøtet.
4. Budsjett og bevilgninger for 2019.
5. Fastsettelse av neste års kontingent.
6. Innkomne forslag. (Frist for å sende inn forslag er 15. januar 2019).
7. Valg iht. vedtektenes §§ 4 og 5.

Styrets årsberetning og regnskap kan fås ved henvendelse til Norsk jernbanemuseum etter 25. februar 2019. Disse samt øvrige sakspapirer vil bli utdelt på årsmøtet.

Servering av kaffe/te og smørbrød.
Medlemmene ønskes hjertelig velkommen!

For styret, Kjetil Næss