Fra og med onsdag 1. juli åpner vi fire av bygningene i museumsparken for fullt.

Det betyr at de ikke vil være åpne i en kort periode, slik de har vært til nå. Da er de åpne i hele museets åpningstid.

Det gjelder lokomotivhallen, vognhallen med Dovregubben, Kløften godshus og utstillingen «Mørke spor. Jernbanen og 2. verdenskrig» i gamle administrasjonsbygningen. Øvrige bygninger holdes stengt.

Toalettene i den gamle administrasjonsbygningen er ikke åpne. Kun tilgang til toaletter i hovedbygningen.

Tertittoget er godt i gang med sesongen, og vil ikke ha noen driftsstans denne sommeren. Kapasiteten er økt fra 22 til 36 seter pr. avgang.

Vi minner om at smittevernreglene som gjelder hos oss:

  • Begrens smitte ved å holde 1 meter avstand til ansatte og andre besøkende i museet.
  • Unngå å ta på gjenstander i museet.
  • Bruk de antibac-stasjonene vi har satt opp rundt i
  • Ellers har vi økt renhold på de berøringsflater som befinner seg i museet, som dørhåndtak, gelendre, toaletter, resepsjonsdisk, tastaturer, osv.

Velkommen til et besøk ved Norsk jernbanemuseum!

Foto: Øyvind Lund