Torsdag 31. august hadde vi avskjedskaffe med vår kjære direktør Andreas Dreyer. Etter 32 år ved museet trådte han inn i pensjonistenes rekker.

Han startet ved museet i juni 1985, som amanuensis/konservator. Etter hvert gikk han over i stillingen som museumsbestyrer, som nå er benevnt museumsdirektør. Mye skjedd på disse 32 årene. Blant annet har staben økt fra fire ved utgangen av 1985 til 22 i dag. Selve museet er blitt ett mye større anlegg, det er utviklet profesjonelle verksteder og etablert ett eget togselskap på det nasjonale nettet.

Andreas har fått jobbe med mange sentrale lederskikkelsen i jernbanenorge gjennom årene. Andreas har også hatt både nasjonale og internasjonale verv, blant annet som leder i IATM (International Association of Transport and Communications Museums). Dette siste året har han vært museumsdirektør for en egen etat under Jernbanedirektoratet.

Store prosjekter er blitt gjennomført i Andreas sin tid som leder av museet. Her nevnes noen av de som er realisert:

  • 1990-91 – startet arbeidet med utvidelse av museet, bl.a. med å gjennomføre en arkitektkonkurranse. Valget falt på Kraft Arkitektkontor fra Hamar. Først 10 år senere startet byggingen av 1. byggetrinn.
  • 1990-2011 – restaureringsperiode for Karettoget og lokomotivet Caroline.
  • 1996 – museet 100 års jubileum og delingen NSB. Da ble museet en del av det nye Jernbaneverket, og tok tilbake det opprinnelige navnet; Norsk jernbanemuseum. Museet ble også tilknyttet Dovrebanen med et sidespor langs Birkebeinervegen.
  • 1999-2003 – prosjektering og bygging av nytt museumsbygg med utstillinger, kontorer, verksteder og bibliotek.
  • 2001-2008 – prosjektering og bygging av minitoganlegget i parken – Leikvangen med minitoget Knertitten.
  • 2003 – åpning av nytt byggetrinn. (Flyttet inn i bygget høsten 2002).
  • 2006-2011 – overtar Martodden (tidligere Hamar NAF Camping) og starter utviklingen av området med forlengelse av Tertittbanen som var ferdig til sesongen 2008, og gjenreisningen av Smalåsen stasjon og Bjørnstad uthus i 2011. Dette var opprinnelig en del av byggetrinn tre i utvidelsen av museet.
  • 2006 – etablering av eget togselskap, med etter hvert to togsett som kjøres på det nasjonale nettet; Karettoget og Stålvogntoget.

Andre store prosjekter som Andreas har jobbet med, men som ikke er blitt realisert (ennå) er en vognhall for å få rullende materiell, som i dag står lagret utendørs, under tak. Videre har han jobbet med den videre utviklingen av museet med byggetrinn 2. Dette er et stort bygg for å få mer av det rullende materiell innendørs og vist frem (ringstall), svingskive, mer utstillingareal, en plenumshall, kafé og andre publikumsfasiliteter.

Vi takker Andreas for den innsatsen han har lagt ned, og ønsker lykke til med pensjonisttilværelsen.

Ønsker du å sende en hilsen til Andreas, gjør kan du gjøre det til mette.larsen@jernbanedirektoratet.no.