Utstillingsåpning på fredag 8. mai

"MØRKE SPOR, jernbanen og 2. verdenskrig" er en utstilling i anledning dobbeltmarkeringen av 2. verdenskrig. Den vil vise de mer skjulte sider av jernbanens rolle som landets viktigste transportør og det illegale arbeidet mange av de ansatte drev for å hjelpe flykninger over til Sverige, etteretningsarbeid og sabotasjer.

Utstillingen åpnes av jernbanedirektør Elisabeth Enger fredag 8. mai kl. 11.00.
Utstillingen er åpen daglig fra 6. juni – 31. august. Utenom dette åpnes utstillingen etter avtale i 2015 og 2016. Åpen også sommeren 2016.

Alle som har lyst til overvære åpningen er hjertelig velkomne.

 

NSB og krigen
Utenlandske krigsfanger til Nordlandsbanen og andre anlegg ble transportert med tog.
Politiske fanger, inkludert arresterte jernbanefolk, ble transportert med tog til forhør og tortur. 
Jøder fra hele landet ble sendt med toget, de fleste i lukkede godsvogner med væpnede vakter, for videre deportasjon i Auschwitz.
Ledelsen ved NSB stilte sine erfaringer og kunnskap om bane- og materiell til tysk disposisjon, og bidro slik til transport av tropper og våpen gikk etter tyske planer. Mange ble i ettertid hedret med høye, norske utmerkelser for sin innsats.

Motstandsarbeid
Jernbanefolk drev illegalt arbeidet med å hjelpe flyktninger over til Sverige, og de drev etterretning. Disse var tilknyttet den illegale, militære etterretningsorganisasjonen XU. Informasjon kunne bli sendt som mikrofilm skjult i uthulede skruer på speil, vask og håndtak inne på togenes toaletter. En annen måte å smugle informasjonen på, var i uthulede fyrstikker som ble lagt i et spesielt system i fyrstikkesker.
På verksteder ble lokomotiver og vogner sabotert ved blant annet å stenge oljetilførsler eller å fylle sand i kulelagre slik at større deler av maskinparken var lenger enn normalt til reparasjon. På skiftetomtene ble "uhell" utført i samme hensikt.  

Få av disse hedersmenn og -kvinner har fått omtale og heder etter krigen. Alle i XU var pålagt taushetsløfte, og lite av deres historie har vært kjent. Krigsfangenes bidrag til bygging av Nordlandsbanen ble i ettertid bagatellisert av NSB og all skyld lagt på okkupasjonsmakta. NSBs virkelige deltakelse i planlegging og bruk kommer fram i arkivene etter Organisation Todt som sto for utbyggingen sammen med NSB.      

 

Pyntet damplokomotiv ved baneåpning under 2. verdenskrig, trolig åpningen til Elsfjord. Norsk Jernbanemuseums samlinger.
 

 

 

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar