I fjor høst kunngjorde vi endringer i Norsk jernbanemuseums ordning med «Prosjekttilskudd for jernbanehistoriske formål». Dette er slått sammen med et lignende tilskudd som har vært forvaltet av Bane NOR.

Søknadsfristen for generelt prosjekttilskudd ble utsatt. Nå er alt på plass og det er mulig å søke om generell støtte.

Dette er prosjektmidler som alle som arbeider for bevaring eller formidling av jernbanehistorien i henhold til Forskrift om tilskudd til kulturminner i jernbanen kan søke om.

Les mer

Rammen for 2022 er 3 millioner kroner. Hele det omsøkte beløpet må benyttes i løpet av året prosjektmidlene tildeles for.

Søknadsfrist: 5. desember 2021.

Vi anbefaler privatpersoner og andre søkere uten organisasjonsnummer om å kontakte oss før søknaden sendes inn.