Disse fire bygningene vil kun være åpne i følgende tidspunkter:

Lokomotivhallen

kl. 11.30-12.00

Kløften godshus med utstilling om stykkgodstransporten ved jernbanen

kl. 12.15-12.45

Vognhallen med Dovregubben

kl. 12.50-13.30

Utstillingen «Mørke spor»

kl. 13.45-14.15

Øvrige bygninger vil være stengt inntil videre.