MEN det vil bli en markering av festivalen allikevel.

Stoppested Verden har planer om andre aktiviteter i 2020, og spesielt helgen da festivalen skulle ha vært arrangert (6.-7. juni).

Følg med på våre nett- og facebooksider eller Stoppested verden sin nettside og/eller Facebookside så vil det komme nærmere informasjon her.

Neste ordinære festival er 5.-6. juni 2021.