Sammendrag

Litt om restaureringen av sovevognen så langt.

Denne vognen har siden i vinter stått inne i verkstedhallen vår.
Vognen er bygget av Skabo Jernbanevognfabrik i 1925, som en av 15 sovevogner av denne typen. Vognen tilhørte Hamar distrikt og ble opprinnelig brukt i Dovrebanens nattog. Opprinnelig litra var ACo. Fra 1936 ble den benevnt ACo1a og fra 1956 WLABo1a.
Vognen har 11 halvkupeer, og alle tre klassene (1. 2, og 3). Det var opprinnelig kun 1. og 3. klasse. Nr. 705 ble utrangert 04.10.1967 og gitt til museet 17.10.1967.

Så langt er blant annet panelet tatt av. De er i stort sett i så god stand at de kan slipes, pusses og lakkeres på nytt.

Vi har funnet «skatter» i vindus- og luftekanaler i WLABo1a nr 705.

Under arbeidet med å fjerne paneler og ruske opp i luftekanalene, så har vi fått et lite glimt av fortidens reisende med denne vognen.

Vi har funnet blant annet funnet mynter, sjokoladepapir, sukkertøy-/karamellpapir og billetter. Disse har enten falt ned i vinduskanalene når vinduene ble senket, eller de er stappet opp i luftekanalene.

Vi gleder oss til å se hva som dukker opp når vi skal starte på kupeene, som er i så bra stand at de ikke trenger noen restaurering.

Arbeidet på vogna fortsetter i vår inntil håndverkerne gjenopptar arbeidet på husene ute i museumsparken.