Biblioteket er helt stengt 6.–28. juli 2024.
Eposter blir besvart fortløpende etter 28. juli.

Ellers i året er Biblioteket åpent torsdager kl 11.00-15.00.
Biblioteket kan åpnes på forespørsel ut over ordinær åpningstid (unntatt under sommerstengning). Ta kontakt på forhånd og avtal tid.