Da er vi gang med sommersesongen!

Det betyr at Tertittoget er kommet i drift og kjører hver dag fram til og med søndag 3. juli.
Da er det et par dages service- og vedlikeholdsopphold for lokomotivet.
Onsdag 6. juli er toget i full gang igjen for å ta imot glade ferierende som vil besøke oss, og kjører da til og med søndag 14. august.

Minitoget Knertitten er foreløpig forbeholdt skoleklasser i ukedagene, men kjører for alle lørdager og søndager i juni.
Fra 1. juli kjører det hver dag til og med 14. august.

I museumsparken er nå festivalen Stoppested Verden ryddet vekk, og alle hus som er åpne om sommeren er tilgjengelige. Dette er de frem til og med høstferieuka i Innlandet (uke 41).

Den eneste stasjonsbygningen som ikke vil være åpen i sommer er Bestum stasjonsbygning. Her legges det nytt tak og bygningen får ny omgang med beis, slik at det vil være en «byggeplass» i hele sommer.

Velkommen til et hyggelig museumsbesøk ved Norsk jernbanemuseum i sommer!