Snaue ni millioner kroner i potten for prosjektmidler

Illustrasjonsbilde. Foto: Ida M. Munkerud.
Illustrasjonsbilde. Foto: Ida M. Munkerud.

Nå kan det søkes om prosjektmidler for kulturminner i jernbanesektoren, fristen for å søke er 15. januar.

Alle som jobber for bevaring eller formidling av jernbanehistorie kan søke om midler. Søknader som imøtekommer tilskuddsordningens satsingsområder for 2024 blir prioritert. De prioriterte områdene tar utgangspunkt i rapporten «Plan for historisk togmateriell -del II» og «Nasjonal verneplan for rullende materiell i jernbanen» og derfor blir det søknader som gjelder magasinering av historisk togmateriell og oppgradering av verksteder som blir prioritert. Andre tiltak som støtter opp under norsk jernbanearv kan også bli tildelt midler.

Søknadsskjema og flere detaljer om tildelingskriteriene finnes på denne siden.

Den totale rammen for 2024 er 8,95 millioner kroner.
Fristen for å søke er 15. januar 2024.