Før vi fikk kopimaskiner var det vanlig å bruke kopipresser når det skulle tas kopier av dokumenter. I statsforvaltningen skulle for eksempel kopier av alle utgående brev bindes inn i kopibøker. Kopipressen var derfor et viktig redskap. Det var James Watt som tok patent på denne teknikken i 1780.

Prinsippet var at du la et tynt, fuktet ark oppå dokumentet som skulle kopieres. Dette ble så lagt i kopipressen og presset sammen. Resultatet var at blekket på originalen smittet over på kopipapiret og ga et avtrykk av brevet. Det var en forutsetning at blekket som ble brukt på originalene var vannløselig.

Denne type kopiering ble brukt frem til vi fikk skrivemaskiner og kunne ta gjennomslagskopi ved hjelp av karbonpapir. Det skal ha blitt vanlig fra 1920-tallet i følge Wikipedia.
Norsk jernbanemuseum har flere kopipresser av ulike typer i samlingen.
Litteratur: Arkivmagasinet nr. 1/2001