Smakebit Juni 2017 – JMF015235 – Turisttog på Raumabanen

Raumabanen har helt siden åpningen vært et stor turistmagnet. Kylling bru og vendetunnelen vekker fortsatt oppsikt. NSB satte tidlig opp ekstratog for besøkende fra turistbåter som anløp Åndalsnes. Trafikken var så stor at det snart ble satt opp et restaurantbygg på Bjorli stasjon, hvor de fleste turisttogene hadde en stopp før retur til Åndalsnes. Fortsatt er det et stort antall besøkende på Raumabanen hvert år, men restauranten er historie.

Turisttog på Bjorli stasjon. Foto fra ca 1930: Normann.