Slutt med gratis lørdager fra 8. januar 2022.

Museet har besluttet å avslutte tilbudet med gratis lørdager med bakgrunn i krav om økte inntekter.

Hvis man i løpet av ett år er på to-tre Leke- og byggehelger, et par av museets øvrige arrangementer (som Modelljernbanemessa eller Baras dag) og gjør et par besøk om sommeren når husene i museumsparken er åpen og togene våre kjører, så anbefaler vi at man investerer i et årskort (kr 1000,-).

Hvis man er fire personer som besøker museet hver gang – så har man inntjent årskortet etter kun fire besøk!

Og kortet gjelder ikke bare foreldre og egne barn!
Hvis kortet står i et barns navn, kan også besteforeldre, tanter og onkler, venner og andre være med barnet på museet. Pris kr 1000,- for et helt år (fra dato til dato).

Det er ingen endringer i billettprisene for 2022.

Museet er åpent tirsdag til søndag kl. 11.00-15.00.

Vi håper å komme igang igjen med Leke- og byggehelger i løpet av januar!