Vi har lånt to utstillinger i sommer. Den ene er:

Solør-hijab

I forbindelse med Stoppested Verden festivalen har vi fått hit en utstilling som har stått ved Kongsvinger Museum i 2017. I sommer skal den stå hos oss. Utstillingen viser kvinnehodeplagg fra 1800-tallets Solør-Odal og dagens bruk av hijab og koblinger mellom bruk av hodeplagg og religion, både de historiske norske og de globale i vår samtid.

Kvinner fra Solør dekte i tidligere tider håret med lue og skaut. Når man ser på bilder av disse og ser hodeplaggene så ser man at dagens kvinner som bruker hijab har mye tilfelles med våre norske formødre.

I utstillingen styrer gjenstandene fortellingene og fortolkningene. Når det hevdes at hijab er kvinneundertrykkende, spør man i utstillingen om undertrykkelsen sitter i underlua, hårklemma eller skautet. Utstillingen viser tekstutdrag fra Bibelen og Koranen viser at det er den førstnevnte boka som gir det tydeligste påbudet om at kvinner skal dekke til håret. Utstillingen trekker også fram andre forhold ved hodeplaggbruk enn de religiøse. Generasjonsmotsetninger og status i samfunnene som hodeplaggbrukerne er og var en del av, peker seg også ut som viktige.

Utstillingen er laget av draktforsker Bjørn Sverre Hol Haugen ved Anno museum.

Utstillingen vil stå i hovedutstillingen fram til 31. august.

Kilder: Kongsvinger Museum, NRK Hedmark/Oppland

Den andre utstillingen er:

Emigrantens historie

Utstillingen forteller historien om Randi Pedersdatter Holtsæteren som emigrerte fra Norge til Wisconsin i 1889. Kunnskapen om reisemåte fra Gausdal og helt fram til Wisconsin kjenner man til fordi Migrasjonsmuseet har en brevserie fra Randi til familie og venner i Norge, hvor hun beskriver dette. Utstillingen forteller om reisen med bilder og tekst. Store deler av den foregikk med tog, både i Norge og i USA.

Utstillingen produsert og utlånt fra Migrasjonsmuseet.

Utstillingen vil stå på venteværelset på Bestum stasjon fram til 31. august.

Fra utstillingen «Solørhijab»

Fra utstillingen «Emigrantens historie» som står på Bestum stasjon