BM 66, også kalt Lyntoget, blir nå i stand av frivillige. Foto: Roar Stenersen.

Revidert statsbudsjett: 2,5 millioner kroner mer til tilskuddsordninga for kulturminner

Sammendrag

Regjeringa foreslår i revidert statsbudsjett å bevilge 2,5 millioner kroner mer til tilskuddsordninga for kulturminner i jernbanesektoren, det var allerede bevilget 25 millioner kroner til ordninga for 2023.

I det reviderte budsjettet er det satt av to millioner kroner til driftsstøtte for frivillige organisasjoner og historisk togmateriell. 500 000 kroner er ment å å skulle dekke opp for prisvekst.
Det er Norsk jernbanemuseum som forvalter tilskuddsordninga for kulturminner i jernbanesektoren.