Jernbanemuseets dag / Kulturminnedagen

Norsk jernbanemuseum – Hamar ringstall

søndag 10. september kl. 11.00-16.00

Tema for kulturminnedagen er «Kulturminner i samfunnets tjeneste».

Program

På Norsk jernbanemuseum

 • 11.00 Museet og museumsparken åpner.
 • 11.00-16.00 Besøk biblioteket som har en unik samling relatert til norsk jernbanehistorie om stasjoner, rullende materiell, banestrekninger, anleggsarbeid, jernbanearkitektur, ansatte i jernbanen m.m.
 • 11.00-16.00 Utstillingen «Mørke spor. Jernbanen og 2. verdenskrig» i gamle adm.bygning er åpen.
 • 11.00-16.00 Fotoutstillingen «Lokomotivstallen i damptiden» i Killingmo stasjon er åpen.
 • 11.00-16.00 Fotoutstillingen » Hamar – historisk knutepunkt» i Ilseng stasjon er åpen.
 • 11.00-15.45 Gratis veteranbusser kjører i rute mellom museet og ringstallen.
 • 11.00-16.00 Kom innom godshuset ved Kløften stasjon og hør om arbeidet med å flytte og sette opp denne bygningen i museumsparken vår. Åpnes i 2018. Ved museumshåndverker Øystein Bøe.
 • 11.00-16.00 Velkommen inn og hør om jernbanens velferdsordninger og familielivet til Karen Anna og Martin Hansen i Sonsveien banevokterbolig. Ved formidler Bjørg Eva Aasen.
 • 11.00-16.00 Velkommen inn til en hyggelig prat og kopp kaffe i Smalåsen stasjonsbygning.
 • 11.30-15.30 Tertittoget og minitoget Knertitten kjører.

I sentrum/jernbanestasjonen

 • 11.00-15.30 Hamar ringstall er åpen. Omvisning v/Jernbanemuseets venner.
 • 12.00 Jernbanestasjonen/sentrum: Historisk vandring fra Hamar stasjon og bort til det fredede verkstedsområdet. I vandringen er også inkludert et besøk inn i jernbanerestauranten med de fredede maleriene av Jens Wang. Ved tidligere museumsdirektør Andreas Dreyer.
 • 13.30 Espern: Vandring på verkstedområdet m/Magne Gunnar Høgsveen, tidligere fagarbeider for Mantena. Oppmøte ved ringstallen.

Restaurantvogna Kari-Sofie

er åpen hele dagen.

Her selges lapskaus etter oppskriften fra den legendariske lapskausen som ble servert ved jernbanerestauranten i byen. Kaffe og vaffel.

Martoddentreffet

Velkommen til Martoddentreffet for tohjulinger og biler i museumsparken (nedenfor Smalåsen stasjon). Arrangør er Motorveteranene i Hedmark.

Salg av brus og pølser fra grillen. Ønsker du en kopp kaffe må du ta med den selv. Benytt dagen til å slå av en hyggelig prat og se på flotte kjøretøy med to, tre, fire og enda flere hjul!

Billetter

Billetter for arrangementene og busstransport kan løses på museet og ved Hamar ringstall (tegelsteinsbygning før jernbaneovergangen på Espern).

Rute Tertittoget

 • 11.30 Smalåsen stasjon
 • 12.00 Smalåsen stasjon
 • 12.30 Smalåsen stasjon
 • 13.30 Smalåsen stasjon
 • 14.00 Smalåsen stasjon
 • 14.30 Smalåsen stasjon
 • 15.00 Smalåsen stasjon
 • 15.20 Smalåsen stasjon
 • 11.45 Killingmo stasjon
 • 12.15 Killingmo stasjon
 • 12.45 Killingmo stasjon
 • 13.45 Killingmo stasjon
 • 14.15 Killingmo stasjon
 • 14.45 Killingmo stasjon
 • 15.15 Killingmo stasjon
 • 15.20 Smalåsen stasjon

Rute Veteranbussene

Gratis skytteltransport med veteranbusser gjøres i samarbeid med Rutebilhistorisk forening avd. Lillehammer og Gudbrandsdalen.
Bussene stopper ved Hamar stasjon underveis.

 • Avgang Norsk jernbanemuseum
 • 11.00
 • 12.00
 • 13.00
 • 14.00
 • 15.00
 • Avgang Espern
 • 11.30
 • 12.30
 • 13.30
 • 14.30
 • 15.30

Hamar Historielag

Ved å arbeide med bevaring og formidling av lokalsamfunnets felles kulturarv, ønsker Hamar Historielag å gjøre hamarsinger stolte av byen sin. Det ble stiftet 18. oktober 1990, og har nå i underkant av 400 medlemmer. Hamar Historielag gir hvert år ut en årbok med tema knyttet til byens historiske utvikling, historisk interessante tema, steder eller områder. Historielaget ledes av et styre som arrangerer møter, vandringer og turer, samt engasjerer seg i tiltak og spørsmål av betydning for byens kulturarv. Sjekk oss/lik oss på Facebook. Meld deg inn i laget – send e-post til knu-aage@online.no eller ta kontakt med styreleder Ida Kristin Lie, tlf. 917 64 329.

Vang historielag

Vang historielag ble stiftet i 1931. Hovedformålet er: «Arbeide for å bevare og gjøre kjent bygdas eldre og nyere historie». Dette gjøres bl.a. med utgivelse av bygdebok med gards- og slektshistorie og årbok «Minner ifrå Vang». I løpet av 32 år er det publisert 5-600 artikler med ulike tema. Historielaget har ei aktiv slektsgruppe hvor en hjelper hverandre med å finne sine røtter. Vi har ulike former for formidling gjennom den årlige sykkelturen med Tor Karseth 2. pinsedag, lokalhistoriske vandringer og temamøter. Vi ønsker gjerne flere medlemmer. Mer informasjon: www.vang-historielag.no

Hedemarken lokallag av Fortidsminneforeningen

er et ungt lag med 115 medlemmer. Lokallaget har som oppgave å være kulturminnenes forkjemper og vokter i de fire kommunene Stange, Ringsaker Løten og Hamar. Vi ser det som viktig å komme med innspill til kulturminneplaner og reguleringsplaner. Prosjekter vi nylig har engasjert oss i er bevaring av Elvsholmen, Espa banevokterbolig og Fuglsengsvea. Vi arrangerer byvandringer og kurs.Leder/kontaktperson: Bjørg Eva Aasen, epost: bjorg.eva.aasen@jernbanedirektoratet.no, tlf.: 916 73 163.

Rutebilhistorisk Forening (RHF) avd. Lillehammer og Gudbrandsdal

Foreningen ble stiftet i 1983 og avdeling av RHF i 2012. Består av 68 medlemmer fra Hamar og Ringsaker, Lillehammer, Gudbrandsdalen og Ottadalen. Foreningen disponerer seks busser og eier tre. Av disse er fem driftsklare og en 1961-modell Scania-Vabis fra tidligere Ottadalen Kommunale Billag er under restaurering. Årgang fra 1954 til 1971. Bussene brukes til betalte oppdrag, samt turer for medlemmene. Mer info: www.rhf.no

Rutebilhistorisk forening, avdeling Lillehammer og Gudbrandsdal kjører to veteranbusser i skyttel mellom museet og ringstallen i byen. Stopper også ved Hamar stasjon hvor det er mulig få kjøpt lapskaus i den gamle ærverdige jernbanerestaurantbygningen.

Historisk vandring fra Hamar stasjon og bort til det fredede verkstedsområdet med tidligere museumsdirektør Andreas Dreyer  kl. 12.00.