Sammendrag

Norsk jernbanemuseum startet så smått i 2011 med å arrangere Modelljernbanemesse. Dette arrangementet har vokst seg til å bli en av de største og mest unike modelljernbanemessene som arrangeres i Norge. Sist år fant 40 utstillere veien til Hamar med salg av nytt modelljernbaneutstyr (forhandlere), utstilling av modelljernbaneanlegg, brukt modelljernbane og byggeaktivitet. Norsk jernbanemuseum håper at årets messe vil fylle museet på en like god måte.

Påmeldinger til Modelljernbanemessa begynner å komme inn.

Påmeldingsfrist er 1. oktober.
Det kan være vi må være strenge på denne fristen i år, hvis interessen er stor og siden vi har en god del færre kvadratmeter til disposisjon.

NJM forbeholder seg derfor retten til å fordele plass etter prinsippet om antall dager man ønsker å delta og størrelse på stand. Det kan være vi må avvise stander som ønsker mye plass i 2023 eller som bare ønsker å stå en dag. De som ønsker kun å stå en dag, vil også kunne få en dårligere plassering på grunn av mindre areal tilgjengelig.

For de som kun stiller med anlegg for å vise dette (ikke har salg), dekker vi transportkostnadene med kjøregodtkjørelse iht. statens satser.

Det er ingen deltaker- eller standavgift.

Se utstillerreglementet

Ønsker du å være utstiller – klikk her!

Har du lyst til å melde deg som utstiller; les mer