Hjem / Home

Bli med veterantoget til Kongsvinger søndag 16. mars

Norsk Jernbanemuseum/Jernbanemuseets venner/Norsk Jernbaneklubb kjører i forbindelse med NJKs årsmøte, tog til Kongsvinger. Togturen er åpen for alle. Det kjøres med El 11 2107 og ett sett stålvogner (BC5 26029, B5-2 26021 og FR3-21265). På Kongsvinger blir det noen timers opphold til fri disposisjon. Toget vil ha en kafévogn med enkel servering   Billetter: 250,- […]

Kandidater til Jernbanemuseets Venners pris og stipend

Jernbanemuseets Venner har en pris- og stipendordning for å inspirere til arbeid for å ta vare på norsk jernbanehistorie. Prisen og stipendet deles ut på Jernbanemuseets dag hvert år, hvis det er kandidater. Fristen for å sende inn forslag på kandidater er 31. mars. Les mer   Bildet viser Helge Formo som fikk stipend  i […]

Karéttoget kjører til Grundsetmart’n!

Norsk Jernbanemuseums Karéttog kjører fra Hamar til Grundsetmart’n i Elverum lørdag 8. mars.      Grundsetmartn er ett av Norges eldste markeder, med en over 400 år gammel historie. Bli med på en nostalgisk reise med tog til mart’n slik man gjorde fra flatbygdene ved Mjøsa for 150 år siden. Ved skysstasjonen i Elverum står lasskjørerne klare […]

Rallarmuseet

Norsk jernbanemuseum har ansvar for utstillingene på Rallarmuseet på Finse.

Ta turen innom når du er på Finse og se utstillingene «Norges framtids gjennombrudd» om planlegging og bygging av banen, og «Kampen mot snøen» som viser historisk snøryddingsmateriell og hvordan høyfjellstrekningen ble holdt åpen gjennom vinteren. Utenfor museet kan du se damp- og dieseldrevet rotorploger, sporrensere og snøskrapere.

Museet er åpent i perioden begynnelsen av juli til begynnelsen av september.

Bybussrutene fra sentrum til Norsk jernbanemuseum

Ta bybuss 25 til Martodden fra skysstasjonen/sentrum.
Siden bybussen ikke kjører forbi hovedbygningen vår lenger, må du gå av på en av disse holdene plassene:

  • Storhamar videregående (helt i sørenden av museumsparken)
  • Arvid Østbys veg (kortest veg å gå til hovedbygningen) eller
  • Strandvegen 172 (siste holdeplass før bussen snur).

Alle holdeplassene er i nærhet til museet.

Klikk på linjekartet for å se rutetabellen for bybuss 25.

Parkering for forflytningshemmede, handikaptoalett. Hovedutstillingen er tilgjengelig for rullestolbrukere og fysisk funksjonshemmede. Museet er tilgengelig for blinde og svaksynte i den forstand at de kan komme nær på lokomotiver og vogner og ta på de. Lokomotivhallen i museumsparken har også tilgjengelighet for rullestolbrukere. Tilgang i stasjonsbygninger, vognhallen med Dovregubben og Tertittoget er ikke tilpasset rullestolbrukere.

Accessibility for the disabled
Handicap parking. Disabled toilet available. The main exhibition is accessible for wheelchair users and the disabled. Furthermore, the museum is accessible for the blind and visually impaired in the sense that it is possible to get close to and touch the locomotives and carriages. Station buildings, locomotive halls and Tertittoget do not offer wheelchair access.

Behindertengerechte Ausstattung
Handicap Parkplatz. Behindertengerechte WC. Die Hauptausstellung ist für Rollstuhlfahrer und Körperbehinderte zugänglich. Das Museum ist in der Weise für Blinde und Sehbehinderte eingerichtet, dass sie dicht an die Lokomotiven und Wagen herantreten und diese berühren können. Die Eingänge zu den Bahnhofsgebäuden, zu den Lokomotivenhallen und der Einstieg zum Tertittoget sind nicht rollstuhlgerecht.

 Vi har teleslynge i resepsjonen. / We have an audio induction loop in our reception desk / Wir haben eine induktive Höranlage an der Rezeption.

Vi har også Flexisound mottaker/hodetelefoner som kan lånes ut i forbindelse med omvisning.

Museet er åpent kl. 11.00 – 15.00 fra tirsdag til søndag.

Med forbehold om at vi på kort varsel må stenge under den pågående koronapandemien.

Klikk for billettpriser

Klikk for åpningstider som vil gjelde når vi kan åpne som normalt igjen

Bibliotekets åpningstid

Museets bibliotek er åpent etter avtale i forkant.
Ta kontakt på: biblioteket@norsk-jernbanemuseum.no for å gjøre en avtale.

Koronatiltak ved Norsk jernbanemuseum

Norsk jernbanemuseum følger retningslinjer satt av nasjonale og lokale myndigheter til enhver tid. Følg lenken til Folkehelseinstituttets og Hamar kommunes nettsider for oppdatert informasjon.

Vi ber også om fortsatt hjelp av dere som besøker oss, til å følge våre smittevernregler ved et besøk:

  • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har nyoppståtte luftveissymptomer (feber, hoste, tungpustethet, hodepine, slapphet, nedsatt lukt- eller smakssans, muskelverk, sår hals, med mer). skal ikke besøke museet.
  • HUSK god hånd- og hostehygiene. Håndspriting gjennomføres før besøket ved inngangen. Om du velger det kan du også oppsøke ett av toalettrommene våre og vaske hendene dine før du går inn.
  • Maks. 30 personer kan være inne i museet samtidig.
  • Unngå å ta på gjenstandene som er utstilt i museet.
  • Hold minimum en meters avstand til andre grupper ved attraksjoner og naturlige stoppe- og oppholdssteder i utstillingen.
  • På grunn av potensiell smitte via penger, ber vi om at det betales med med kort ved kjøp av billetter og artikler fra museumsbutikken.
  • Vennligst ikke ta på varer du ikke skal ha. Engangshansker fås utddelt dersom du skal bla i en bok.

Vi vasker jevnlig berøringsflater.

Velkommen til et trygt besøk ved Norsk jernbanemuseum!

Årskort

Det lønner seg å kjøpe årskort hvis dere er gjengangere ved museet gjennom!

Det er ikke mange besøkene som skal til før årskortet lønner seg for en familie som besøker museet mange ganger i løpet av ett år.

Kortet gjelder for kortinnehaver + inntil tre personer. Årskortet gjelder fra dato til dato.
Tips! Hvis kortet står i barnets navn, kan også besteforeldre, tanter og onkler, venner og andre være med barnet på museet. Det behøver ikke nødvendigvis bare være mor, far eller søsken.

Pris: kr 1000,-

Arrangementer 2021

Norsk jernbanemuseum er 125 år i 2021.

Vi hadde planer om å markere dette litt gjennom hele året. Foreløpig er vi usikre på når vi kan ha arrangementer på museet igjen, eller når vi kan kjøre med togene våre på nasjonalt spor.

Men vi håper at situasjonen er mer «normalisert» høsten 2021 – og at vi da kan kunngjøre hvilke arrangementer som lar seg gjennomføre i 2021.

Følg med her på nettsiden og/eller Facebook/Instagram.

Welcome to the Norwegian Railway Museum – a journey worth!

Welcome to the website of the Norwegian Railway Museum. We hope you are able to come and visit us in Hamar as well!

The museum enjoys a beautiful location by lake Mjøsa, north of Hamar town centre. In addition to modern, indoor exhibitions, the museum has a large museum park featuring various railway buildings and track systems. During summer, a narrow-gauge train operates in the park.

The main building comprises a large library with railway literature and a photo collection.

Willkommen in Norwegisches Eisenbahnmuseum – eine Reise wert!

Willkommen zur Website des Norwegischen Eisenbahnmuseums. Wir hoffen, Sie bei uns in Hamar begrüßen zu dürfen!

Das Museum genießt eine herrliche Lage an der Mjøsa, nördlich des Stadtzentrums von Hamar. Außer seinen modernen Ausstellungen in den Innenräumen des Museums bietet das Museum auch einen weitläufigen Freilichtmuseumspark mit verschiedenen Bahnhofsgebäuden und Gleissystemen. Im Sommer wird auch eine Schmalspurbahn auf dem Gelände betrieben.

Im Hauptgebäude gibt es auch eine große Bibliothek mit Eisenbahnliteratur und einer Fotosammlung.

Hier gibt es alles, was das Eisenbahnerherz höher schlagen lässt!