Oppussing av vogn BCo 4 i Tertittoget

I 1898 leverte Skabo fire store vogner til den nyåpnede Hølandsbanen (Bjørkelangen – Skulerud). Det var BCo 3 og 4, og CFo 5 og 6. Vognene 5 og 6 hadde flatt tak, mens vognene 3 og 4 hadde overlystak (lanterninetak). I midten av 20-årene ble alle fire vognene ombygget med tønnetak. Utover det ble ikke vognene endret stort i sin lange driftstid bortsett fra BCo 3 hvor 2. klassekupeen ble ombygget til postavdeling i 1956.


I dag finnes vognene 3 og 5 på Urskog-Hølandsbanen (UHB) på Sørumsand, mens NJM har nr. 4. CFo 6 ble skrotet i 1961. BCo 3 på UHB er igjen tilbakeført til sin opprinnelige form som annen- og tredjeklassevogn.


 


Vogn BCo 4 ble overtatt av NSB ved baneovertakelsen i 1945, og ble utrangert etter banens nedleggelse i 1960. I 1962 kom UHB-vognene 4, 8 og 9 til Jernbanemuseet sammen med lokomotivene 2 og 7 for å brukes på museets “Tertittbane” – som for øvrig har 50-års jubileum denne sommeren.


 

BCo 4 var antakelig i svært dårlig stand, og i slutten av 1970-årene ble den forsøkt reparert  ved jernbaneverkstedet i Hamar – dog uten noen form for faglig veiledning. Langtidsvirkningen av dette arbeidet fikk vi for alvor frem i dagen da vognen ble tatt inn i museets verksted høsten 2011.


 

Først skal nevnes at vogn 4 uansett var tenkt restaurert vinteren 2011-2012 fordi den simpelthen var overmoden for oppussing etter nesten 50 års bruk på museet. Dessuten var det klager på vond lukt inne i kupeene. Da vi tok av de utvendige veggplatene fant vi fort ut hvorfor: Hele vognkassen var totalt infisert av mugg og sopp i nedre halvdel. Det er vel ikke å ta for hardt i når vi påstår at alle de feil som kan gjøres i en trevognkasse var gjort her – vognkassen var simpelthen ødelagt.


 

Av denne grunn vil vognen være ute av drift lenger enn planlagt da vi nå står overfor bygging av ny vognkasse. Også ramme, bremsesystem og boggier var korrodert og slitt hinsides normal slitasje.


 

BCo 4 vil bli restaurert til det utseende og med det utstyret den hadde i første halvår 1956 – dvs. etter statsovertagelsen, men før UIC-bestemmelsen om klasseendringen trådde i kraft.


 

Vi planlegger å ha vognen ferdig til sesongstart 2013.

 

Klikk på bildet for å se flere bilder om vognen.

 


0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar