Sammendrag

Sovevognen med 11 halvkupeer har alle tre klassene (1. 2, og 3), men var opprinnelig kun 1. og 3. klasse. Vognen er bygget av Skabo Jernbanevognfabrik i 1925, som en av 15 sovevogner av denne typen. Vognen tilhørte Hamar distrikt og ble opprinnelig brukt i Dovrebanens nattog. Opprinnelig litra var ACo. Fra 1936 ble den benevnt ACo1a og fra 1956 WLABo1a.
Nr. 705 ble utrangert 4.10.1967 og gitt til museet 17.10.1967. Kilde: Digitalt museum.

Det er en stund siden forrige oppdatering på vognen. Arbeidet fortsetter jevnt og trutt.

For tiden jobbes det med vognens endepartier. I den ene enden er det meste på plass. Både harmonikabelgen og panelet er på plass. Se hvor «friskt» og flott det ser ut!

Restaureringsarbeidet må kalles bærekraftig. Det originale panelet kan gjenbrukes og det ser veldig fint ut etter noen runder med lakkering. Det som er råttent blir byttet ut. Blant annet venter vi på materialer for bunnsvillen som skal byttes ut ved to seksjoner før arbeidet fortsetter med langsidene.

Alle vinduene er tatt ut. Treverket renses og pusses før de skal få ny lakk.

På metallverkstedet fikser Tore det meste av dårlig metall. Rustent metall blir fjernet og erstatt med nytt, og dårlige bolter blir erstattet av nye. Dette er produsert på vårt eget verksted.

Tirsdag hadde vi besøk fra Styringsseksjonen i Jernbanedirektoratet, som fikk en orientering om arbeidet med vogna av prosjektleder Vasco T. Duarte.

Leder av Jernbanemuseets Venner var også innom og fikk en orientering. Det er økonomisk bidrag fra Venneforeningen som gjør det mulig å restaurere vognen. Ved å være medlem i Jernbanemuseets Venner, bidrar du til prosjekter som dette.